Produktejer

Tid:

Fuld tid

Placering:

Aarhus

Startdato:

SÅ HURTIGT SOM MULIGT

Oversigt over rollen

AccuRanker søger en detaljeorienteret og resultatorienteret Product Owner til at føre tilsyn med udviklingen og implementeringen af et nyt produkt inden for vores platform. Som Product Owner vil du være ansvarlig for at styre projektet fra start til slut, sikre tilpasning til forretningsmål og levere resultater af høj kvalitet til tiden og inden for budgettet.

Vigtige ansvarsområder:

 • Projektplanlægning og -initiering: Samarbejde med Product Owner og interessenter om at definere projektets omfang, mål og leverancer. Udvikle en omfattende projektplan, herunder tidslinjer, ressourcekrav og budgetoverslag.

 • Tværfunktionel koordinering: Fungere som det primære kontaktpunkt for alle projektrelaterede aktiviteter og facilitere kommunikation og samarbejde mellem tværfunktionelle teams, herunder produktudvikling, design, teknik og kvalitetssikring.

 • Indsamling og analyse af krav: Arbejde tæt sammen med interessenter for at indsamle og dokumentere projektkrav og sikre klarhed, nøjagtighed og tilpasning til forretningsmål. Gennemfør en grundig analyse for at identificere afhængigheder, risici og begrænsninger.

 • Ressourceallokering og -styring: Tildel ressourcer effektivt til at understøtte projektaktiviteter, herunder personale, budget og teknologisk infrastruktur. Overvåg ressourceudnyttelsen og foretag justeringer efter behov for at optimere projektets ydeevne.

 • Projektgennemførelse og -overvågning: Overvåge udførelsen af projektopgaver i henhold til den etablerede plan, spore fremskridt, milepæle og leverancer. Identificer og håndter proaktivt problemer, risici og afvigelser fra planen for at sikre rettidig og vellykket projektafslutning.

 • Kvalitetssikring og testning: Samarbejde med QA-teamet om at definere testplaner og sikre kvaliteten af projektets leverancer. Udfør grundig testning og validering for at verificere funktionalitet, ydeevne og brugeroplevelse.

 • Kommunikation og rapportering til interessenter: Giv regelmæssige opdateringer til interessenter om projektstatus, risici og problemer. Forberede og levere omfattende projektrapporter, præsentationer og dokumentation efter behov for at understøtte beslutningstagning og fremme gennemsigtighed.

 • Forandringsledelse og tilpasning: Håndter ændringer i projektets omfang, tidsplan og budget, og vurder indvirkningen på projektets mål og interessenter. Implementere processer for ændringskontrol for at sikre, at ændringer evalueres, godkendes og kommunikeres korrekt.

Kvalifikationer:

 • Bachelorgrad i business, projektledelse, datalogi eller et beslægtet område (kandidatgrad foretrækkes)

 • Dokumenteret erfaring som Product Owner eller Product Manager, der leder softwareudviklingsprojekter

 • Stærke projektledelsesevner med færdigheder inden for projektplanlægning, -udførelse og -overvågning

 • Fremragende kommunikation, lederskab og interpersonelle færdigheder

 • Evne til at samarbejde effektivt med tværfunktionelle teams og interessenter

 • Erfaring med at arbejde i et agilt udviklingsmiljø er et plus Færdighed i projektstyringsværktøjer som Jira, Asana og YouTrack

Ansøgningsproces

Send din ansøgning til Henrik S. Jørgensen hj@accuranker.com +45 53 53 42 80

Øg din synlighed
Øg din synlighed, øg din forretning

Øg din synlighed, øg din forretning

Udforsk verdens hurtigste og mest præcise rank tracker for dybdegående SEO-indsigt. Aftal et møde for at afdække væksttaktikker, der skiller dig ud i det digitale landskab.
Planlæg et møde
Luk