Organic Site Explorer

Sist oppdatert den tirsdag 2. januar 2024

Har du noen gang savnet en tilgjengelig oversikt over hele nettstedet ditt og hvilke konkurrenter du har for hver landingsside? Accurankers Organic Site Explorer gir deg en komplett oversikt over nettstedet ditt og konkurrentene per landingsside. Du kan se

  • Hvem som er dine største konkurrenter for hver landingsside.
  • Hvilke sporede og usporede søkeord du og dine konkurrenter er indeksert for på hver landingsside.
  • Aggregert statistikk som gjennomsnittlig klikkfrekvens og AI Share of Voice for din og dine konkurrenters landingssider.

Hva er Organic Site Explorer?

Organic Site Explorer er en oversikt over nettstedet ditt, landingsside for landingsside. Dataene vises enten som et tre eller som en tabell. Treet ser slik ut

organic-site-explorer-overview-1.png

og tabellen ser slik ut

organic-site-explorer-table-view.png

Treet og tabellen er basert på nøyaktig de samme dataene, og du kan dykke ned i hver av dem ved å klikke eller dobbeltklikke på elementer. Visningene er til og med synkronisert, noe som betyr at hvis du navigerer gjennom treet for å finne en landingsside, kan du bytte til tabellmodus for å se mer detaljert statistikk!

Tips: Klikk eller dobbeltklikk på sidene for å navigere i tabellen eller treet. I tabellmodus er det også mulig å navigere utelukkende med tastaturet ved å trykke på tab for å bytte side, enter for å velge en side og mellomrom for å se undersider.

Hva er dynamiske landingssider for konkurrenter?

På hver landingsside ser du de beste konkurrentlandingssidene som forekommer i de samme søkene som siden din. Merk at det er dynamiske landingssider for konkurrenter, ikke konkurrerende domener. De dynamiske konkurrentene vi finner, er basert på de sporede søkeordene dine.

I visningsmodus for sporede + oppdagede søkeord slår vi opp disse sidene i Keyword Discovery-databasen for å få statistikk for hver landingsside. I visningsmodus for kun sporede søkeord er statistikken kun basert på sporede søkeord. Du kan bytte visningsmodus med knappen øverst i venstre hjørne.

Jo flere søkeord du sporer, desto sikrere er vi på hva som er konkurrentens landingssider.

Hvis du vil se delte søkeord eller oppdagede søkeord for en konkurrents landingsside, klikker du bare på tallene i de respektive kolonnene! Hvis du vil besøke en konkurrents landingsside, klikker du på lenken i URL-kolonnen.

organic-site-explorer-dynamic-competitors.png

Hvordan bestemmes de 10 beste konkurrentene?

Vi gir en poengsum til de ti første resultatene på SERP for alle søkeordene du har sporet for en gitt landingsside. Landingssiden på plass 1 får en poengsum på 10, plass 2 får en poengsum på 9 og plass 10 får en poengsum på 1. Disse poengsummene summeres deretter for alle søkeordene på denne landingssiden. Hvis du ser på *sporede + usporede søke*ord, slår vi opp disse landingssidene i Keyword Discovery-databasen vår og legger til tallene vi finner her i poengsummen.

Hvordan er tabellen i Organic Site Explorer ordnet?

Som standard er tabellen ordnet etter sporede + oppdagede søkeord. Tallene som brukes i rekkefølgen, inkluderer alltid undersider. I tabellvisningen kan du klikke på kolonnenavnene for å endre rekkefølgen på dataene, for eksempel for å se hvilke sider du har høy CTR. Organic Site Explorer støtter bare synkende rekkefølge.

Vær oppmerksom på at rekkefølgen er den samme i tabell- og trevisningen, noe som betyr at du kan endre rekkefølgen i tabellen og deretter se de sorterte dataene i tremodus også.

Kan jeg filtrere i Organic Site Explorer?

Filtrering fungerer på samme måte som i resten av AccuRanker. Vi har en filterlinje øverst på siden der både anvendte filtre vises og nye filtre kan legges til.

Du kan for eksempel legge til et "inneholder sko"-filter på URL-adressen for å se bare deler av nettstedet med sko i URL-adressen, eller et "større enn 1000"-filter på søkevolumet for å se bare deler av nettstedet der det finnes individuelle søkeord med et søkevolum på over 1000.

Hva betyr størrelsen på sirklene?

Størrelsen på sirklene angir det totale antallet sporede søkeord + Keyword Discovery-søkeord på den aktuelle destinasjonssiden og alle undersidene. Sirklene under diagrammet viser hvilke tall som tilsvarer hvilken størrelse.

size_of_circles.png

Hva betyr fargen på sirklene?

Fargen på sirklene viser det totale søkevolumet for sporede og Keyword Discovery-søkeord på den aktuelle destinasjonssiden og alle dens undersider. Fargelinjen under diagrammet viser hvilket totalt søkevolum som tilsvarer hvilken farge.

Hva betyr utfyllingen i sirklene?

Fyllingsgraden i sirklene viser hvor stor prosentandel av søkeordene som spores på den aktuelle destinasjonssiden og alle dens undersider. Merk at lave prosentandeler kan se ut som en tom sirkel.

Hva betyr de stiplede sirklene?

En stiplet kant indikerer at denne destinasjonssiden ikke har noen undersider som er indeksert. En full kant indikerer at denne noden har én eller flere undersider som er indeksert.

Kan jeg se hvilke søkeord jeg sporer på hver landingsside?

Du kan se hvilke søkeord du sporer på en landingsside ved å klikke på tallet under overskriften "Sporet søkeord".

see_tracked_keywords.png

Kan jeg se hvilke søkeord jeg ikke sporer på hver landingsside?

Hvis du vil se hvilke søkeord du ennå ikke sporer på en landingsside, klikker du på tallet under overskriften "Oppdagede søkeord".

see_discovered_keywords.png

Hva vises i delen Tags i Organic Site Explorer?

I taggseksjonen kan du se alle tagger som er relatert til søkeord på den valgte destinasjonssiden. Du vil se opptil 15 tagger som starter med taggen som har flest søkeord på denne destinasjonssiden. Hold musepekeren over en tagg for å se hvor mange søkeord som har denne taggen på denne destinasjonssiden. Dynamiske tagger er oransje, mens standardtagger er grå. Du kan legge til en dynamisk tagg for denne destinasjonssiden ved å klikke på knappen "Legg til dynamisk tagg".

Hvis du vil se mer enn 15 tagger på en bestemt destinasjonsside, går du til fanen "Taggsky" og filtrerer etter den aktuelle URL-adressen.

Hvorfor er det noen landingssider jeg ikke kan se?

Det kan være to grunner til at det er destinasjonssider du ikke kan se.

  1. Hvis destinasjonssiden og alle dens undersider ikke finnes på noen SERP-er på tvers av sporede søkeord og Keyword Discovery-søkeord.
  2. Hvis nettstedet ditt er stort, ser du kanskje en sirkel merket "Andre undersider". Denne vises når det er mer enn 40 undersider for en gitt destinasjonsside. Du kan konfigurere maksimalt antall undersider per bane med glidebryteren øverst på siden.

Vi prioriterer å vise de 40 sidene med flest søkeord som standard. Du kan konfigurere dette med glidebryteren øverst på siden. Hvis du f.eks. ikke kan se destinasjonssiden /shoes på nettstedet ditt, kan du bruke et filter, f.eks. "URL inneholder /shoes" for å vise alle destinasjonssider med /shoes i URL-en.

Hva betyr "Andre undersider"?

Se andre del av svaret på "Hvorfor er det noen landingssider jeg ikke kan se".

Hvordan får jeg tilgang til Organic Site Explorer?

Alle AccuRanker-kunder kan bruke dette verktøyet. Bare legg til et domene eller naviger til et eksisterende domene, så finner du det som en fane.

Gjør deg mer synlig
Øke synligheten din, øke virksomheten din

Øke synligheten din, øke virksomheten din

Utforsk verdens raskeste og mest nøyaktige rank tracker for å få inngående SEO-innsikt. Avtal et møte for å finne veksttaktikker som gjør at du skiller deg ut i det digitale landskapet.
Avtale et møte
Lukk