Hva er informasjonsarkitektur? - Accuranker

Med informasjonsarkitektur (IA) menes hvordan et nettsted er organisert med hensyn til navigasjon, sidetyper, URL-struktur og innholdsorganisering.