Hva er navigasjon på et nettsted - Accuranker

Nettstedsnavigasjon er måten et nettsted kobler sammen nettsidene på for å hjelpe brukerne med å navigere på nettstedet.