Wat is informatie-architectuur? - Accuranker

Informatiearchitectuur (IA) verwijst naar hoe een website is georganiseerd in termen van navigatie, paginatypes, URL-structuur en inhoudsorganisatie.