Czym jest XHTML? - Accuranker

XHTML to skrót od Extensible HyperText Markup Language. XHTML jest bardzo podobny do HTML, ale używa bardziej rygorystycznej składni opartej na XML.

Od 2001 do około 2011 roku, XHTML był standardowym językiem znaczników do tworzenia stron internetowych. Od tego czasu został zastąpiony przez HTML5.