10 strategier för att bygga starka relationer med kunder för återkommande försäljning

Senast uppdaterad den torsdag 29 februari 2024

Strategies for Building Strong Relationships with Customers for Repeat Sales

Visste du att 80% av kunderna kommer att köpa produkter eller tjänster från samma företag igen efter att ha haft en fantastisk upplevelse?

Det är kraften i att bygga starka kundrelationer.

Att erbjuda de bästa produkterna på marknaden är avgörande för företagets framgång, men det är inte den enda nyckeln till att säkra kontinuerlig försäljning.

Hemligheten bakom att kunderna fortsätter att köpa av dig regelbundet är att bygga upp och underhålla solida, ömsesidigt fördelaktiga kundrelationer.

Men i dagens snabba värld, där kundernas förväntningar är skyhöga, är det inte lätt att uppnå bättre kundrelationer.

Men oroa dig inte - i den här artikeln kommer jag att dela med mig av praktiska strategier för att bygga starka relationer med kunderna så att de kommer tillbaka och vill ha mer.

Låt oss komma igång.

Beprövade strategier för att bygga starka kundrelationer

#1. Lär känna dina kunder utan och innan

För att bygga starka kundrelationer måste du känna dina kunder på djupet.

Genom att lära känna sina kunder på djupet med hjälp av forskning och personlighetsanalys kan företag bättre anpassa sina produkter, tjänster och kommunikationsstrategier till målgruppens preferenser och förväntningar.

Denna förståelse utgör grunden för att bygga meningsfulla och varaktiga relationer med kunderna.

Men det är inte lätt, eftersom 86 % av företagsledarna i en undersökning håller med om att det är svårt att få en fullständig förståelse för sina kunder enbart genom att analysera data.

Därför behöver du utveckla en strategi för att förstå dina kunder bättre.

Först måste du genomföra omfattande kundundersökningar. I det här fallet måste du samla in detaljerad kundinformation för att förstå deras preferenser, beteenden, behov, förväntningar och utmaningar.

För att samla in tillräckligt med information om dina kunder kan du genomföra undersökningar, intervjuer och andra metoder för att samla in värdefulla insikter.

När du har samlat in djupgående insikter om dina kunder kan du skapa detaljerade personas för att klassificera dina kunder baserat på deras demografi, preferenser, motiv och smärtpunkter. Att utveckla detaljerade personas hjälper dig att göra din kundbas mänskligare och skräddarsy dina strategier för att möta deras specifika behov.

#2. Anpassa kundupplevelsen

Dagens kunder kräver personalisering mer än någonsin. Detta framgår tydligt av en undersökning från McKinsey & Company där 78 % av kunderna säger att de sannolikt kommer att köpa igen från ett företag som anpassar deras upplevelse.

Personalize customer demand experience

Källa: McKinsey & Company

Enligt undersökningen vill kunderna att företagen ska ge dem relevanta rekommendationer om produkter/tjänster, skräddarsy meddelanden efter deras behov, erbjuda dem riktade kampanjer och rikta kommunikation till dem.

Genom att personalisera kundupplevelsen bygger du starkare kundrelationer och får dina kunder att känna sig mer uppskattade och engagerade.

Detta leder till ökad kundnöjdhet och lojalitet, högre konverteringsgrad och försäljning samt förbättrad varumärkesuppfattning och förespråkande.

Så här personaliserar du kundupplevelsen för att stärka kundrelationerna:

Baserat på den information du samlat in om dina kunder kan du skräddarsy produkter/tjänster så att de bättre uppfyller kundernas individuella krav, behov och förväntningar.

Det kan handla om att erbjuda personliga rekommendationer, flexibla anpassningsalternativ etc.

Skippa kommunikation som passar alla och anpassa budskapen baserat på insamlade data. Det kan handla om att tilltala kunderna med namn, skicka riktat och relevant innehåll, använda ett personligt språk, erbjuda flera kommunikationskanaler etc.

#3. Ge exceptionell kundservice

En annan praktisk metod för att bygga starka kundrelationer och generera återkommande försäljning är att leverera enastående kundservice.

Här är beviset:

Enligt en Salesforce-studie säger 91 % av de tillfrågade att en positiv upplevelse av kundtjänsten gör dem mer benägna att göra upprepade köp från ett företag:

Provide Exceptional Customer Service Experiences

Källa: Salesforce

Observera att exceptionell kundservice handlar om mer än att bara lösa problem. Det handlar om att skapa en positiv och minnesvärd upplevelse som främjar förtroende och lojalitet. Så här gör du:

Företagen måste investera i utbildning av personalen för att säkerställa att de har de färdigheter och kunskaper som krävs för att leverera exceptionell kundservice. Utbildningen kan handla om att lära medarbetarna effektiv kommunikation, problemlösning och empati. Det handlar också om att utbilda dem om de produkter eller tjänster som erbjuds så att de kan hjälpa kunderna mer effektivt.

Hur ett företag hanterar kundärenden kan ha stor betydelse för hur kunden uppfattar företaget och hur nöjd den är.

När kunder stöter på frågor eller problem vill de ha snabba svar från kundsupporten.

Företagen måste ha effektiva kundsupportsystem på plats, tillhandahålla tydliga kanaler för kunderna att uttrycka sin oro och genomföra snabba och tillfredsställande lösningar.

#4. Bygg förtroende och trovärdighet

I dagens konkurrensutsatta affärslandskap är förtroende och trovärdighet inte bara viktiga aspekter för att bygga och upprätthålla starka kundrelationer, utan även drivkrafter för återkommande försäljning.

Enligt en färsk undersökning från Adobe kommer 7 av 10 kunder att köpa mer från varumärken som de litar på och överge dem som de inte litar på.

Så här bygger du förtroende och trovärdighet:

  • Ärlighet och transparens i affärspraxis: Företag måste bedriva sin verksamhet med ärlighet och öppenhet. Det innebär att vara öppen med affärsprocesser, prissättning, villkor osv. När kunderna uppfattar ett företag som transparent och sanningsenligt skapas förtroende. Att undvika vilseledande metoder och tillhandahålla korrekt information bidrar till att bygga upp ett positivt rykte och trovärdighet.

  • Visa upp vittnesmål och recensioner från nöjda kunder: Positiv feedback från befintliga kunder kan fungera som ett kraftfullt stöd för ett företag. Visa vittnesmål och recensioner på webbplatser, marknadsföringsmaterial eller sociala medieplattformar för att ge bevis på nöjda kunder. Potentiella kunder förlitar sig ofta på andras erfarenheter för att bedöma hur pålitligt ett företag är. Att inkludera äkta omdömen kan bygga trovärdighet och påverka beslutsprocessen positivt.

#5. Erbjud konsekventa kommunikationskanaler

Genom att erbjuda konsekventa kommunikationskanaler visar företagen sitt engagemang för att vara tillgängliga och lyhörda för kundernas behov.

Detta kan uppnås på olika sätt, t.ex:

Utnyttja olika kommunikationsplattformar. Företag bör använda en mängd olika kommunikationskanaler för att nå och engagera sina kunder.

Det kan handla om traditionella kanaler som SMS och e-post, men också om moderna plattformar som sociala medier, meddelandeappar och chatbots. Målet är att möta kunderna där de befinner sig och erbjuda kommunikationsalternativ som passar deras preferenser.

Ett annat sätt är att skapa regelbundna kontaktytor med kunderna. Regelbunden kommunikation är avgörande för att upprätthålla en stark relation med kunderna.

Det handlar om att skapa konsekventa kontaktpunkter i olika skeden av kundresan. Oavsett om det är genom nyhetsbrev, uppdateringar eller personliga meddelanden kan företag hålla kontakten med kunderna och hålla dem informerade om nya produkter, kampanjer eller annan relevant information.

#6. Skapa mervärde utöver transaktionerna

Ett annat sätt att bygga bättre kundrelationer och förbättra den övergripande kundupplevelsen är att skapa mervärde utöver utbytet av produkter eller tjänster.

Det handlar om att erbjuda exklusiva erbjudanden och belöningsprogram. Företag kan skapa mervärde genom att erbjuda kunderna exklusiva erbjudanden, rabatter eller belöningsprogram.

Dessa specialerbjudanden uppmuntrar kunderna att återkomma till företaget. Det ökar det upplevda värdet av produkterna eller tjänsterna och främjar en känsla av uppskattning och lojalitet bland kunderna.

Dessutom kan företag tillföra värde utöver den omedelbara transaktionen genom att erbjuda utbildningsinnehåll och resurser relaterade till deras produkter eller bransch. Det kan handla om handledning, guider, informativa artiklar eller webbseminarier.

Genom att tillhandahålla värdefull information positionerar sig företagen som experter och resurser, vilket hjälper kunderna att fatta välgrundade beslut och få ut mer nytta av sina inköp.

Att tillföra värde utöver transaktioner bidrar till att bygga en relation baserad på ömsesidig nytta, där kunderna känner sig uppskattade och engagerade utöver att köpa en produkt eller tjänst. Detta tillvägagångssätt leder ofta till ökad kundlojalitet och ökat kundintresse.

#7. Skapa känslomässiga band

Att skapa känslomässiga band främjar djupare och mer meningsfulla relationer med dina kunder. Det går bortom transaktionsrelationer och utnyttjar de känslomässiga aspekterna av konsumentbeteende.

När kunderna känner en känslomässig koppling till ett varumärke är det mer sannolikt att de utvecklar lojalitet och förespråkar varumärket, vilket i slutändan bidrar till företagets långsiktiga framgång.

Detta kan uppnås genom att framkalla positiva känslor med hjälp av varumärkesberättelser. Företag kan skapa känslomässiga band genom att berätta fängslande historier som går hem hos målgruppen.

Det handlar om att gå bortom en produkts eller tjänsts egenskaper och fördjupa sig i de värderingar, det uppdrag och de erfarenheter som definierar varumärket.

Effektiv storytelling kan väcka positiva känslor som glädje, nostalgi eller inspiration, vilket hjälper kunderna att skapa en starkare känslomässig koppling till varumärket.

Dessutom erbjuder sociala medier en kraftfull plattform för företag att få kontakt med sin publik på ett personligt plan. Genom att engagera kunderna via sociala medieplattformar kan företagen dela med sig av innehåll bakom kulisserna, svara på kommentarer och delta i konversationer.

#8. Sök och lyssna aktivt på feedback

Att söka och aktivt lyssna på kundfeedback är avgörande för att bygga starkare kundrelationer.

Uppmuntra kundfeedback genom enkäter och recensioner för att skapa en kanal där kunderna kan uttrycka sina tankar och erfarenheter.

På så sätt visar du att du är mån om att kunderna ska bli nöjda och får värdefulla insikter om deras förväntningar. Nästa viktiga steg är att aktivt lyssna och, ännu viktigare, genomföra förändringar baserade på kundernas synpunkter.

Detta proaktiva tillvägagångssätt visar att du värdesätter och prioriterar dina kunders åsikter, vilket främjar en känsla av partnerskap.

Genom att ta tillvara kundernas förslag och ta itu med problem förbättrar du inte bara dina produkter och tjänster, utan förmedlar också en lyhördhet som stärker förtroendet och lojaliteten hos din kundbas, vilket i slutändan bidrar till att relationen blir långvarig.

#9. Belöna lojalitet och engagemang

Att bygga starka relationer med kunderna är avgörande för alla företags framgång. Ett effektivt sätt att stärka dessa relationer är att belöna lojalitet och engagemang. Här är två praktiska strategier för att implementera detta tillvägagångssätt:

  • Implementera lojalitetsprogram med konkreta fördelar: Uppmuntra kunderna att fortsätta köpa från dig genom att ge dem exklusiva erbjudanden, rabatter, gratisprodukter osv. Detta kan ske genom att belöna kunder för upprepade köp eller konsekvent engagemang i ditt företag. Genom att ge dessa incitament uppmuntrar du återkommande affärer och får kunderna att känna sig värderade och uppskattade för sin lojalitet.

  • Uppmuntra kundernas engagemang genom rekommendationsprogram: Implementera rekommendationsprogram för att uppmuntra nöjda kunder att marknadsföra och rekommendera ditt företag till andra.

    Rekommendationsprogram är ett strukturerat sätt att uppmuntra och belöna kunder som blir ambassadörer. Du kan erbjuda incitament som rabatter, krediter eller särskild tillgång till både den befintliga kunden och den nya kunden som de värvar. Detta hjälper till att värva nya kunder genom muntlig marknadsföring och stärker banden med befintliga kunder som känner sig uppskattade för sitt engagemang. Dessutom kan rekommendationsprogram skapa en positiv spiral där nöjda kunder ger nya kunder, vilket ytterligare bidrar till att kundbasen växer. Ett utmärkt exempel på hur man uppmuntrar kundrekommendationer är Cloudways program för molnhosting. Genom deras värvningsprogram kan befintliga kunder värva nya kunder och i gengäld få gratis pengar inom plattformen att spendera på sin hosting. Det är ett oändligt erbjudande om gratis prov period från denna hostingleverantör.

#10. Analysera och anpassa strategier

Att bygga och upprätthålla starka relationer med kunderna kräver ett kontinuerligt arbete och en vilja att anpassa sig till förändrade omständigheter. Det innebär att man kontinuerligt analyserar hur effektiva de relationsbyggande insatserna är och gör justeringar baserat på insikter från nyckeltal. Här är en sammanfattning av komponenterna i denna strategi:

  • Spåra nyckeltal för att utvärdera relationsbyggande insatser: För att förstå hur framgångsrika de relationsbyggande strategierna är måste ni följa upp nyckeltal som speglar kundernas engagemang, nöjdhet och helhetsupplevelse. Dessa mått kan omfatta kundfeedback, Net Promoter Score (NPS), kundretention och andra relevanta indikatorer. Genom att systematiskt spåra och analysera dessa mått får ni värdefulla insikter om hur deras insatser påverkar kundrelationerna.

  • Iterera och förbättra strategier baserat på datainsikter: När ni har samlat in och analyserat relevanta mätvärden är nästa steg att iterera och förbättra strategierna baserat på de insikter ni har fått. Om vissa initiativ eller kampanjer visar sig vara särskilt effektiva kan du skala upp dem. Å andra sidan, om vissa aspekter inte ger de önskade resultaten, gör justeringar för att förfina eller ersätta dessa strategier. Denna iterativa process gör att du kan vara lyhörd för kundernas behov och preferenser och se till att dina relationsbyggande insatser förblir relevanta och effektiva över tid.

Vanliga frågor och svar

Vad ska jag göra om en kundrelation blir ansträngd?

Om en kundrelation blir ansträngd ska du omedelbart ta itu med problemen, lyssna aktivt på kundens perspektiv och erbjuda genomförbara lösningar.

Kommunikation är A och O. Visa empati, ta ansvar för eventuella brister och samarbeta för att återupprätta förtroendet. Konsekvent uppföljning och löpande support kan hjälpa till att reparera relationen och vända en negativ upplevelse till en positiv.

Hur lång tid tar det vanligtvis att se resultat av relationsbyggande insatser?

Hur lång tid det tar att se resultat av relationsbyggande insatser varierar, men vanligtvis blir positiva resultat synliga inom veckor till månader.

Att bygga starka kundrelationer är en gradvis process som kräver konsekventa insatser. Omedelbara förbättringar kan observeras, men den fulla effekten, t.ex. ökad lojalitet och kundförankring, blir ofta tydligare över tid med ihållande engagemang och positiva interaktioner.

Viktiga lärdomar för att bygga starka kundrelationer

Framgångsrikt relationsbyggande sker inte över en natt. Det är avgörande att betona långsiktiga kontakter framför transaktionella interaktioner.

Implementera lojalitetsprogram med konkreta fördelar, uppmuntra kundernas engagemang genom rekommendationsprogram och analysera och anpassa strategier baserat på nyckeltal.

När relationerna blir ansträngda ska du snabbt ta itu med problemen, visa empati och erbjuda lösningar.

Det kan ta veckor eller månader att se resultat av dessa ansträngningar, men ett ihållande engagemang och positiva interaktioner främjar kundlojalitet och kundförankring.

Prioritera kontinuerlig förbättring och anpassningsförmåga för att möta kundernas skiftande behov, vilket i slutändan skapar en grund för varaktiga, ömsesidigt fördelaktiga relationer.

Rekommenderade artiklar

Hur utvecklare bidrar till SEO-granskningar: Avslöjar hemligheterna bakom digital framgång

Hur utvecklare bidrar till SEO-granskningar: Avslöjar hemligheterna bakom digital framgång

Stärka framtidens marknadsförare: En guide för att utmärka sig inom digital marknadsföring och reklam

Stärka framtidens marknadsförare: En guide för att utmärka sig inom digital marknadsföring och reklam

35 Exempel på frågor till copywriters i samband med prestationsutvärdering

35 Exempel på frågor till copywriters i samband med prestationsutvärdering

Förbättra din synlighet
Förbättra din synlighet, förbättra din verksamhet

Förbättra din synlighet, förbättra din verksamhet

Utforska världens snabbaste och mest exakta rank tracker för djupgående SEO-insikter. Boka ett möte för att ta reda på vilka tillväxttaktiker som gör att du sticker ut i det digitala landskapet.
Boka ett möte
Nära