Landningssidor

Senast uppdaterad den fredag 24 november 2023

Vad är AccuRankers flik Landningssidor?

Landningssidor hjälper dig att samla in data på URL-nivå. Genom att kombinera data från AccuRanker med Google eller Adobe Analytics får du djupare insikter om dina landningssidor och deras utveckling över tid.

Alla AccuRanker-användare kan komma åt fliken Landningssidor och se mängden nyckelord och sökvolymdata för varje URL. Mer djupgående data är dock reserverade för användare med prenumerationer på 1000 nyckelord eller mer. För mer information om dessa prenumerationer, klicka här.

https://www.accuranker.com/wp-content/uploads/2019/08/landing-pages-tab-768x332.jpg

Vad betyder kolumnerna för landningssidor?

https://www.accuranker.com/wp-content/uploads/2019/08/analytics-data-on-landing-pages-768x317.png

Nyckelord

Mängden nyckelord i AccuRanker som pekar mot målsidan.

Sökvolym

Kombinerad sökvolym för dessa nyckelord. Data hämtas från Googles sökordsplanerare.

SoV

Share of Voice för landningssidan.

Kostnadsvärde

Kombinerad kostnad per klick (CPC) för alla sökord. Håll muspekaren över denna siffra för att få det genomsnittliga antalet.

Data från Google/Adobe Analytics

https://www.accuranker.com/wp-content/uploads/2019/08/landing-page-data-768x303.jpg

Organiska besökare

Antal organiska besökare till varje URL.

Genomsnittlig spenderad tid

Genomsnittlig tid spenderad på varje URL.

Genomsnittlig Laddningstid

Genomsnittlig laddningstid för varje URL.

Avvisningsfrekvens

Avvisningsfrekvensen är den procentuella andelen besökare som navigerar bort från domänen utan att besöka fler sidor.

Mål

Hur många gånger en URL har uppnått ett mål i Analytics. Mål ställs in av dig i Analytics.

Intäkter

Hur mycket intäkter varje URL har genererat. Om siffran är 0 USD kan det bero på att Google Analytics ofta tillskriver intäkterna till din utchecknings-URL.

Läs mer om detta

Förbättra din synlighet
Förbättra din synlighet, förbättra din verksamhet

Förbättra din synlighet, förbättra din verksamhet

Utforska världens snabbaste och mest exakta rank tracker för djupgående SEO-insikter. Boka ett möte för att ta reda på vilka tillväxttaktiker som gör att du sticker ut i det digitala landskapet.
Boka ett möte
Nära