Importera data från en tredje part - Accuranker

Senast uppdaterad den fredag 24 november 2023

Hur kan jag importera nyckelord från andra rankcheckers till AccuRanker?

AccuRanker stöder ett brett utbud av tredjeparts rank trackers. Detta innebär att du kan migrera till AccuRanker utan risk för dina befintliga data.

Listan finns i avsnittet "Bulkimport" under "Integrationer".

https://www.accuranker.com/wp-content/uploads/2019/10/bulk-import-from-third-party-integrations-768x350.png

AccuRanker stöder för närvarande dessa tredjeparts rank trackers:

 • HubSpot
 • AWR Moln
 • AWR Desktop
 • Agency Analytics
 • AuthorityLabs
 • Link Assistant Rank Tracker
 • Positionly
 • ProRankTracker
 • Rank Ranger
 • SERanking
 • SERPbok
 • Serpfox

För att migrera från några av dessa källor måste du prata med vårt Customer Success-team. Du kan prata med dem genom att klicka på chatt-symbolen i nedre högra hörnet. Efter detta kommer du att vägledas genom processen.

https://www.accuranker.com/wp-content/uploads/2019/10/customer-service-help-with-third-party-integrations-768x424.jpg

Läs mer om detta