Duplicerade sökord

Senast uppdaterad den tisdag 2 januari 2024

Hur visas dubbla nyckelord i AccuRanker?

I AccuRanker kan samma sökord ha olika inställningar och av den anledningen visas mer än en gång i sökordslistan.

Inställningarna för nyckelord innebär att AccuRanker kontrollerar samma nyckelord separat med olika förfrågningar.

Inställningsalternativen för nyckelord inkluderar:

  • Sökmotor (Google, Bing, ..)
  • Ort för sökning
  • Enhetstyp (stationär och mobil)
https://www.accuranker.com/wp-content/uploads/2019/11/duplicate-keywords-with-different-search-engines-768x431.png

Om du väljer alla alternativ för samma nyckelord kommer det att läggas till och kontrolleras fyra gånger.

Detta beror på att sökordet kommer att kontrolleras på både Google och Bing och för stationära och mobila webbläsare.

Som ett resultat innebär detta att du kommer att spåra fyra nyckelord istället för ett.

https://www.accuranker.com/wp-content/uploads/2019/11/duplicate-keyword.png

Hur kan jag ta bort duplicerade nyckelord?

Genom att använda AccuRankers avancerade filtreringsalternativ kan du snabbt ta bort dubbletter.

Du kan till exempel ta bort alla sökord som övervakas på Bing med hjälp av filtret Search Engine (SE).

https://www.accuranker.com/wp-content/uploads/2020/03/deleting-keyword-duplicates.gif

Läs mer på

Förbättra din synlighet
Förbättra din synlighet, förbättra din verksamhet

Förbättra din synlighet, förbättra din verksamhet

Utforska världens snabbaste och mest exakta rank tracker för djupgående SEO-insikter. Boka ett möte för att ta reda på vilka tillväxttaktiker som gör att du sticker ut i det digitala landskapet.
Boka ett möte
Nära