Rekommenderad URL

Senast uppdaterad den fredag 24 november 2023

Varför ska jag ställa in en föredragen URL i AccuRanker?

I AccuRanker kan du övervaka vilken landningssida Google skickar trafik till för vissa sökord. Programvaran låter dig också ställa in den föredragna webbadressen för varje nyckelord.

Genom att ställa in föredragna webbadresser kan du övervaka om kunderna kommer till rätt landningssida när de klickar på din webbplats i SERP. Detta kan bidra till att förbättra användarupplevelsen, minska avvisningsfrekvensen samt öka den genomsnittliga sessionstiden.

**Steg 1) **

Gå till nyckelordslistan för den domän du vill ställa in föredragna webbadresser för.

https://www.accuranker.com/wp-content/uploads/2019/11/how-to-set-preferred-url-in-accuranker-768x414.png

Steg 2)

Om du vill ange önskad URL för ett enskilt nyckelord klickar du på den gula punkten till höger om URL:en. Du kan också välja flera nyckelord som du vill ställa in önskad URL för genom att markera rutorna till vänster om varje nyckelord.

https://www.accuranker.com/wp-content/uploads/2019/11/how-to-set-preferred-url-768x414.png

Steg 3) Välj sökväg

Välj sökväg för den önskade URL-adressen. Du kan välja detta från undermenyn eller skriva in sökvägen själv.

https://www.accuranker.com/wp-content/uploads/2019/11/change-preferred-url.png

Den gula punkten kommer nu att bli röd eller grön, beroende på om den önskade URL:en matchar den URL som sökmotorn pekar mot.

Grönt betyder att den önskade URL:en matchar den landningssida som sökmotorn använder för ett visst nyckelord.

url%204.png

Rött indikerar motsatsen - att den föredragna URL:en inte matchar den föredragna landningssidan.

https://lh4.googleusercontent.com/qCzuj3R50cM8M7Uur_JFBs4lWetlAcTwOEmpjQAQ6BR1XF3uUXNugeghiYO-zMJjXdKMwr10pMA-vTvhE7Y9APx8tg5l005pR12FrGbz4uLUKrl01iCYxYti5dX-3BwZDlBNXtqC

Vi rekommenderar att du tittar igenom dina sökord och ställer in föredragna URL:er för de sökord där landningssidan inte är korrekt.

Läs mer om detta

Förbättra din synlighet
Förbättra din synlighet, förbättra din verksamhet

Förbättra din synlighet, förbättra din verksamhet

Utforska världens snabbaste och mest exakta rank tracker för djupgående SEO-insikter. Boka ett möte för att ta reda på vilka tillväxttaktiker som gör att du sticker ut i det digitala landskapet.
Boka ett möte
Nära