Vad är informationsarkitektur? - Accuranker

Med informationsarkitektur (IA) avses hur en webbplats är organiserad när det gäller navigering, sidtyper, URL-struktur och innehållsorganisation.