Vad är navigering på en webbplats - Accuranker

Webbplatsnavigering är det sätt på vilket en webbplats kopplar samman sina webbsidor för att hjälpa användarna att navigera på webbplatsen.