Vad är XHTML? - Accuranker

XHTML står för Extensible HyperText Markup Language. XHTML är mycket likt HTML, men använder en mer strikt XML-baserad syntax.

Från 2001 till omkring 2011 var XHTML det standardiserade märkspråket för webbutveckling. Det har sedan dess ersatts av HTML5.