Hvad er et absolut link? - Accuranker

Et link kan være absolut eller relativt. Et absolut link viser hele URL'en til den side, der linkes til, mens et relativt link kun viser den del, der kommer efter domænet.

Eksempel på et absolut link: http://example.com/folder/filename.html

Eksempel på et relativt link: ../mappe/filnavn.html

Selvom begge versioner af linket vil fungere, er det på grund af potentielle problemer med kanonisering generelt bedst at bruge absolutte links frem for relative links, hvor det er muligt.