Hvad er logfilanalyse? - Accuranker

Hver gang en webserver modtager en anmodning om indhold, enten fra en bruger eller fra en robot som Googlebot, bliver det registreret i en logfil. SEO'ere kan analysere disse logfiler for at se, hvordan søgemaskinerne crawler deres sider.

Logfilanalyse kan vise områder, hvor crawlbudgettet går til spilde, finde sider, der ikke bliver crawlet så ofte, og finde fejl som 404- og 500-fejl.

Øg din synlighed
Øg din synlighed, øg din forretning

Øg din synlighed, øg din forretning

Udforsk verdens hurtigste og mest præcise rank tracker for dybdegående SEO-indsigt. Aftal et møde for at afdække væksttaktikker, der skiller dig ud i det digitale landskab.
Planlæg et møde
Luk