SEO:n ja Google-mainosten optimointi verkkokaupassa: Oikean tasapainon löytäminen

Viimeksi päivitetty keskiviikkona 6. maaliskuuta 2024

Optimizing SEO vs. Google Ads for E-commerce Finding The Right Balance.png

Jokainen verkkoalan yritys on kysynyt, mihin markkinointikanavaan minun pitäisi panostaa. Google-mainokset ja hakukoneoptimointi tarjoavat molemmat vakavia etuja verkkokauppaa harjoittaville tuotemerkeille, jotka haluavat myydä tuotteita verkossa. On kuitenkin tärkeää löytää oikea yhdistelmä juuri sinun yrityksellesi, tarjoamillesi tuotteille ja kohderyhmälle, jota tavoittelet.

Tämän blogin tarkoituksena on olla kompassisi digitaalisen markkinoinnin erämaassa. Olemme täällä opastamassa verkkokauppabrändejä labyrintin läpi ja auttamassa sinua löytämään täydellisen tasapainon SEO:n ja Google-mainonnan välillä. Kyse ei ole vain kasvusta, vaan kestävästä kasvusta. Lähdetään tälle matkalle yhdessä ja tehdään brändistäsi digitaalinen menestystarina.

Mitkä ovat SEO:n ja Google-mainonnan kanavat?

Kanavien määrittely

Määritellään ensin, mitä tarkoitamme, kun puhumme näistä minkä tahansa markkinointistrategian titaaneista. Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan mainonnan ohella Google-mainosten ja SEO:n tulisi muodostaa yleisen myyntistrategiasi perusta. Kummallakin on oma paikkansa laajemmassa markkinointikuvassa, jotta saat brändisi oikeanlaisten käyttäjien eteen.

Google ads vs SEO.png

SEO:ta eli hakukoneoptimointia pidetään pitkän aikavälin pelinä, jonka perimmäisenä tavoitteena on saada verkkosivustosi näkymään hakukoneissa vilkkaasti käytetyillä avainsanoilla ilman, että sinun tarvitsee osoittaa budjettia klikkauskohtaisesti, kuten mainosten kohdalla.

SEO:ta on verrattu siemenen istuttamiseen, jonka toivotaan jonain päivänä kasvavan puuksi. Tämä prosessi vaatii kärsivällisyyttä, johdonmukaisuutta ja strategista lähestymistapaa. Lopullinen palkinto on näkyvyyden ja verkkosivujen kävijämäärien luonnollinen kasvu, joka saavutetaan ilman suoramainontaan liittyviä jatkuvia kustannuksia. Ajan mittaan tämä kanava voi suuremmalle menestyvälle brändille olla pääasiallinen työhevonen, joka tuo liikennettä, ja sen sitoutumisaste on yleensä korkeampi kuin muiden viestintävälineiden kautta tulevan liikenteen.

How to achieve SEO success.png

Lähde: Global Reach

Google Ads toimii välittömyyden ja täsmällisyyden periaatteilla. Tämän alustan avulla yritykset voivat tuoda tuotteensa suoraan potentiaalisten asiakkaiden eteen, mikä helpottaa nopeaa liikennevirtaa ja lisää näkyvyyttä. Kyseessä on kohdennettu lähestymistapa, jonka tarkoituksena on kiinnittää tiettyjen markkinasegmenttien huomio tehokkaasti. Sähköisen kaupankäynnin näkökulmasta Google Shopping -mainokset tarjoavat käyttäjille tavan nähdä tuotteet ja hinnat visuaalisesti hakukoneissa, mikä on tärkeä paikka, jotta potentiaaliset asiakkaat näkevät ne.

Pitkän aikavälin vs. lyhyen aikavälin

SEO:n ja Google-mainosten välinen kontrasti on jyrkkä mutta toisiaan täydentävä. SEO keskittyy uskottavuuden ja auktoriteetin rakentamiseen ajan myötä, mikä parantaa brändin läsnäoloa orgaanisissa hakutuloksissa. Kyse on siitä, että Googlelle on osoitettava olevansa luotettava brändi, johon voi luottaa ja jonka tuotetarjonnasta ihmiset ovat kiinnostuneita, mikä luonnollisesti vie aikaa. Google tukee yritystä hakusanoissa kärkisijoilla vasta, kun sillä on siihen hyvä syy, ja se käyttää kaikkia internetissä olevia tietoja varmistaakseen, että yritys on sen arvoinen. Markkinointia olisi pidettävä kokonaisvaltaisena lähestymistapana, joka sisältää useita liikkuvia osia, kuten verkkosivuston, sisällön, auktoriteettiaseman ja markkinoilla vietetyn ajan.

Google Ads tarjoaa kuitenkin välitöntä vauhtia, joka sopii erinomaisesti kohdennettuihin markkinointikampanjoihin tai mainostoimiin. Se antaa myös pienemmille tuotemerkeille mahdollisuuden taistella kasvun alkuvaiheessa, kun ne ovat vähemmän tunnettuja ja pyrkivät vielä vakiinnuttamaan asemansa markkinoilla.

Se, soveltuuko tuotemerkille paremmin SEO vai Google Ads, vaihtelee yritystyypin ja tavoitteiden mukaan. Aloittavat yritykset tai yritykset, joilla on kiireellisiä kampanjoita, saattavat kallistua Google Adsin puoleen nopeiden tulostensa vuoksi. Sitä vastoin yritykset, jotka pyrkivät pitkäaikaiseen läsnäoloon markkinoilla ja auktoriteettiin, saattavat panostaa enemmän hakukoneoptimointiin.

Hakukoneoptimointi vaatii jatkuvaa työtä ja sopeutumista, toisin kuin luullaan, että se on kertaluonteinen tehtävä. Vastaavasti Google Ads ei ole pelkkä kuluerä, vaan investointi, josta voi saada merkittävää tuottoa, kun sitä hallinnoidaan oikein.

SEO:n ja Google Adsin synergia

Molempien kanavien käyttö strategiassasi

Kun työskentelet tiukan budjetin puitteissa, SEO:hon ja Google Ads -mainontaan sijoittaminen voi tuntua siltä, että levität itseäsi liian pitkälle. Tämä näkökulma ei kuitenkaan näe kokonaiskuvaa. Nämä työkalut voivat luoda tehokkaan synergian, joka vahvistaa brändisi verkkoläsnäoloa ja uskottavuutta.

Kerrataanpa, miten tämä toimii. Google Ads tarjoaa välitöntä tietoa ja tuloksia, jotka kertovat, mitkä avainsanat ja fraasit vastaavat kohderyhmääsi. Nämä tiedot ovat korvaamattomia SEO-strategian kannalta. Kun ymmärrät, mitkä avainsanat lisäävät liikennettä ja konversioita, voit räätälöidä verkkosivustosi sisällön vastaamaan näitä termejä, mikä parantaa orgaanisia hakusijoituksia ja relevanssia.

Google Ads -mainoksista saadut käyttäytymisnäkökohdat, kuten klikatuimmat mainokset tai eniten tuloksia keränneet laskeutumissivut, voivat antaa tietoa verkkokaupan SEO-sisältöstrategiastasi ja verkkosivustosi suunnittelusta. Näin varmistetaan yhtenäinen käyttäjäkokemus sekä maksetuissa että orgaanisissa hakutuloksissa, mikä lisää brändisi uskottavuutta ja käyttäjien sitoutumista.

Näkyvyyden maksimointi hakusanoissa

SEO:n ja Google-mainonnan yhteisvaikutus brändin näkyvyyteen on merkittävä. SEO luo vankan perustan ja uskottavuuden ajan myötä, mutta Google-mainokset voivat lisätä näkyvyyttä nopeasti ja täyttää aukkoja samalla, kun SEO-toimintasi pääsee vauhtiin. Tämä kaksitahoinen lähestymistapa varmistaa, että brändisi pysyy potentiaalisten asiakkaiden mielissä, selasivatpa he sitten orgaanisia hakutuloksia tai napsauttivat mainoksia. Verkkokaupan perimmäisenä tavoitteena pitäisi olla hallita SERP-kiinteistöjä relevanttien tuotteiden hakutuloksissa - strategia, jossa keskitytään molempiin kanaviin, on välttämätön tämän saavuttamiseksi.

Google on tehnyt asian selväksi: Google-mainosten ja sivustosi SEO-sijoituksen välillä ei ole suoraa yhteyttä. Epäsuorat hyödyt - kuten avainsanojen ja käyttäytymisen ymmärtäminen - ovat kuitenkin kiistattomia. Google-mainoksista saatavien tietojen hyödyntäminen voi parantaa merkittävästi SEO-strategiaasi, mikä johtaa parempaan sisältöön, parempaan käyttäjäkokemukseen ja parempiin orgaanisiin hakusijoituksiin.

Miten voit integroida SEO:n ja Google Adsin tehokkaasti markkinointisuunnitelmaasi? Aloita asettamalla molemmille kanaville yhteiset tavoitteet ja varmista, että ne tukevat yhtenäistä markkinointistrategiaa. Käytä Google Ads -tietoja SEO-avainsanastrategian ja sisällön luomisen tarkentamiseen. Tarkastele säännöllisesti molempien kanavien suorituskykyä ja käytä toisen kanavan tietoja toisen kanavan optimointiin. Tärkeintä on, että ylläpidät johdonmukaista viestiä ja brändiä SEO:ssa ja Google Adsissa, jotta vahvistat brändisi identiteettiä ja arvolupausta.

Mutta mihin minun pitäisi laittaa budjettini?

Selvitä, missä vaiheessa olet

Markkinointibudjetin jakamisesta päättäminen on monien yritysten omistajien pulma. Minkä prosenttiosuuden markkinointikustannuksista sinun pitäisi jakaa näiden kahden kanavan kesken verkkokauppabrändinä?

Markkinoijien tavallinen vastaus tällaiseen kysymykseen on vanha klassikko "riippuu", jonka kuulemme aivan liian usein toimistoilta ja konsulteilta. On kuitenkin ilahduttavaa tietää, että kun ymmärrät selkeästi brändisi, kilpailijasi ja yleisösi, voit rajata kysymystä huomattavasti ja saada käsityksen siitä, mihin markkinointidollariasi pitäisi käyttää. Seuraavassa on joitakin toissijaisia kysymyksiä, joita sinun tulisi miettiä budjetin jakamista varten:

Kuinka vakiintunut yrityksesi on?

Mitä vakiintuneempi, sitä todennäköisemmin saat tuloksia suhteessa SEO-menoihin. SEO voi näissä tapauksissa auttaa sinua heijastamaan liiketoimintasi ja tarjontasi laatua.

Miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa tuotteidesi kanssa?

Jos tuotteesi ovat sähköisen kaupankäynnin standardien mukaan melko kalliita, ja asiakkaat yleensä käyttävät aikaa tutkimukseen ja päätöksen tekemiseen, SEO voi tarjota korkeampaa suhteellista arvoa verrattuna muunlaisiin tuotteisiin.

Täyttääkö tuotteesi aukon markkinoilla vai onko se samanlainen kuin muut markkinoilla olevat tuotteet?

Kapean markkinaraon löytäminen on fiksua yleisen liiketoiminnan näkökulmasta ja molempien kanavien kannalta. Tässä on oikeastaan kyse sen kilpailuedun ymmärtämisestä, joka palvelullasi ja/tai tuotteellasi on kilpailijoihin nähden. Jos sinulla on parempi hinnoittelu, Google-mainokset toimivat todella hyvin, ja sinun kannattaa ehkä jättää budjettisi sinne. Jos kukaan muu ei tarjoa tuotteitasi, SEO voi auttaa sinua houkuttelemaan liikennettä koulutukseen ja tarjoamaan tietosisältöä kohdemarkkinoillesi.

Mitä kilpailijoita sinulla on vastassasi ja kuinka vakiintuneita ne ovat?

Jos tarjoat markkinoilla tuoretta tuotetta, tietopohjainen sisältö tulee olemaan tärkeää, ja on todennäköistä, että saat useammin kiinni ihmisiä ostoprosessin tietoisuusvaiheessa. Tämä soveltuu paremmin SEO:lle. Jos kilpailet sellaisten tuotemerkkien kanssa, joilla on valtava markkinaosuus ja jotka ovat olleet markkinoilla vuosikymmeniä, mahdollisuus päästä niiden edelle orgaanisesti on pieni, joten Google-mainosten on ehkä oltava suurempi osa strategiaasi. Katso esimerkkinä alla oleva hakutulos:

Buy Sneakers Onlien.png

Breaking it Down

Hyvä tapa lähestyä tätä asiaa on selvittää kunkin kanavan hyöty, kun otetaan huomioon vastaukset edellä esitettyihin kysymyksiin. Yksinkertaistetaan asioita, jotta saat hyvän lähtökohdan päätöksenteolle.

Milloin kannattaa panostaa enemmän SEO:hon?

Yksinkertaisen ja ymmärrettävän kaavan avulla SEO:ta voi pitää kanavana, jonka avulla voi heittää verkon laajemmalle ja saada ihmiset kiinni myyntisuppilossa ylempänä. Tällöin esittelet itsesi asiantuntijana, annat vastauksia kysymyksiin, houkuttelet liikennettä kaikenlaisilla erilaisilla hauilla (olivatpa ne sitten transaktio- tai informaatiohakuja) ja työskentelet verkkosivustosi infrastruktuurin ja sisällön parissa niin, että se vetoaa mahdollisimman moniin ihmisiin kohdemarkkinoillasi. Tämä on usein ylellisyyttä, joka ei ole yhtä mahdollista pienemmille tuotemerkeille, mutta se voi auttaa tekemään keskitason yrityksestä erittäin menestyvän ja kasvattamaan liikennettä tähtitieteelliselle tasolle suhteessa menoihisi ajan mittaan. Jos olet yrityksen kasvuvaiheessa, olet saavuttanut jonkinlaisen maineen alalla ja toimit markkinoilla, joilla suuret tuotemerkit ovat aliedustettuina, olosuhteet voivat olla täydelliset SEO-alan matalalla roikkuvien hedelmien hyödyntämiseen.

Milloin kannattaa panostaa enemmän Google-mainoksiin?

Jos tuotemerkkisi on uusi lapsi korttelissa ja haluaa saada välittömästi näkyvyyttä, on viisasta osoittaa suurempi osa budjetista Google-mainoksiin. Uudella verkkotunnuksella tehty SEO-työ tarjoaa suhteellisen alhaisemman välittömän ROI:n. Se ei palvele sinua uutta yritystä, joka haluaa luoda tuloja ja brändin tunnettuutta heti alkuunsa. Google-mainokset tarjoavat sinulle kuitenkin enemmän liikennettä alkuvaiheessa (koska se on taattua) ja antavat sinulle enemmän tietoa, jonka avulla voit kääntää ja selvittää, mikä toimii ja mikä ei. Se on ihanteellinen tapa aloittaa toiminta, saada nimesi tunnetuksi ja testata kohdemarkkinoidesi reaktiota. Kuten sanottu, nämä tiedot voivat olla korvaamattomia SEO:n ja muiden strategioiden kannalta myöhemmin.

SEO:ssa verkko on laaja, kun taas Google-mainonnassa on enemmänkin kyse paikkojen valinnasta ja ihmisten tavoittamisesta silloin, kun he ovat paljon lähempänä ostopäätöksen tekemistä. Useimmille pienille tuotemerkeille Google-mainonta on ensimmäisten vuosien aikana myyntisuppilon moottori, ja se on paljon suorempi tapa tuottaa tuloja.

Johtopäätös

Ihannetapauksessa päätös budjetin jakamisesta olisi tehtävä tapauskohtaisesti, ja tässä annettuja tietoja olisi pidettävä yleisohjeina. Kokenut markkinoija pystyy tarkastelemaan brändiäsi ja verkkosivustoasi ja antamaan sinulle hyvän käsityksen kunkin kanavan hyödyistä. Yleisesti ottaen parhaiten menestyvä sähköisen kaupankäynnin brändi käyttää aikaa ja resursseja molempiin kanaviin. Näemme jatkuvasti, että näiden kahden yhdistäminen tuottaa ajan mittaan parhaat tulokset.

Muista, että digitaalinen markkinointi ei ole "aseta ja unohda" -yritys. Se on jatkuva oppimisen, testaamisen ja mukauttamisen sykli. Digitaalinen maisema muuttuu jatkuvasti, ja niin pitäisi myös strategioiden muuttua. Hyväksy tämä kehitys, pysy uteliaana ja ole valmis muuttamaan toimintaasi sen mukaan, mitä tiedot kertovat sinulle.

Colin Cook

Artikkeli:

Colin Cook

SEO-ammattilainen

Colin Cook on SEO-ammattilainen Brisbanessa, Australiassa, ja hän on toiminut yli 25 vuotta myynti- ja markkinointialalla. Hän on työskennellyt lukemattomien palvelupohjaisten ja sähköisen kaupankäynnin yritysten kanssa auttaakseen heitä saamaan parhaan mahdollisen tuoton markkinointidollarilleen.

Suositellut artikkelit

11 Paras ilmainen liikenne lähteitä Your Online Business

11 Paras ilmainen liikenne lähteitä Your Online Business

Kuinka saada rahaa blogiin: 10 parasta strategiaa vuonna 2024

Kuinka saada rahaa blogiin: 10 parasta strategiaa vuonna 2024

10 Vaiheet rakentaa sähköpostiluettelo Affiliate Marketingille

10 Vaiheet rakentaa sähköpostiluettelo Affiliate Marketingille

Nosta näkyvyyttäsi
Nosta näkyvyyttäsi, nosta liiketoimintaasi

Nosta näkyvyyttäsi, nosta liiketoimintaasi

Tutustu maailman nopeimpaan ja tarkimpaan sijoitusten seurantaan, josta saat syvällisiä SEO-tietoa. Varaa tapaaminen, jotta voit paljastaa kasvutaktiikat, jotka erottavat sinut digitaalisessa maisemassa.
Aikatauluta kokous
Sulje