Mikä on CTA tai Call-To-Action? - Accuranker

CTA-kutsu (call-to-action) on tärkeä osa digitaalista markkinointia. CTA:n tarkoituksena on kannustaa käyttäjiä tekemään tietty toimenpide, kuten tekemään ostoksen, lataamaan sovellus tai täyttämään lomake. Niillä on ratkaiseva merkitys verkkosivuston kävijöiden muuttamisessa asiakkaiksi, ja ne ovat olennainen osa menestyksekästä markkinointistrategiaa.

CTA:n ensisijainen tavoite on saada kävijät sitoutumaan ja muuttamaan heidät asiakkaiksi. Tehokkaat CTA:t ovat täsmällisiä, toteuttamiskelpoisia ja helposti ymmärrettäviä. Ne olisi sijoitettava näkyvästi verkkosivustolle, ja niihin olisi liitettävä selkeä ja ytimekäs viesti. Itse CTA:n tulisi olla helposti löydettävissä ja seurattavissa, ja sen värin tulisi erottua selvästi verkkosivuston taustasta.

Yksi onnistuneen CTA:n tärkeimmistä tekijöistä on sen sijoittaminen. On suositeltavaa sijoittaa CTA:t yläpuolelle, eli verkkosivuston siihen osaan, joka näkyy ilman vierittämistä. Tämä sijoitus lisää CTA:n näkyvyyttä ja varmistaa, että mahdollisimman moni kävijä näkee sen. Lisäksi on tärkeää sijoittaa CTA:t useisiin eri kohtiin verkkosivustolla, kuten otsikkoon, alatunnisteeseen ja koko sivun runkoon.

CTA:ssa käytetty kieli on myös ratkaisevan tärkeää. CTA-kohtien tulisi olla selkeitä ja ytimekkäitä, ja niissä tulisi olla vahva kiireellisyyden tunne. Esimerkiksi epämääräisen kielen, kuten "klikkaa tästä", sijasta CTA:ssa tulisi käyttää kieltä, kuten "Lataa nyt" tai "Aloita". Tämäntyyppinen kieli ilmaisee selkeästi, mihin toimenpiteeseen käyttäjän tulisi ryhtyä, ja se johtaa todennäköisemmin konversioihin.

Kielen lisäksi myös CTA:n muotoilu on tärkeää. CTA-kohtien tulisi olla huomiota herättäviä ja helposti löydettävissä. CTA:n yleinen muotoilu on painike, jonka kontrastiväri erottuu verkkosivuston taustasta. Painikkeen on oltava riittävän suuri, jotta sitä voi helposti napsauttaa, ja sen ympärillä on oltava riittävästi valkoista tilaa, jotta se on helppo löytää.

Yksi CTA:n tärkeimmistä näkökohdista on sen merkityksellisyys. CTA-painikkeen on oltava merkityksellinen sivulla, jolla se sijaitsee, ja sen on oltava linjassa verkkosivuston yleisten tavoitteiden kanssa. Esimerkiksi tuotesivulla olevan CTA:n tulisi kannustaa kävijöitä tekemään ostoksia, kun taas blogikirjoituksessa olevan CTA:n tulisi kannustaa kävijöitä lukemaan lisää artikkeleita tai rekisteröitymään uutiskirjeeseen.

Toinen tekijä, joka on otettava huomioon CTA:ta suunniteltaessa, on verkkosivuston sävy. Verkkosivuston sävyn tulisi olla kauttaaltaan yhdenmukainen, ja tämä koskee myös CTA-kohtien sävyä. Esimerkiksi vakavasävyisen verkkosivuston CTA-koodeissa tulisi käyttää vakavaa kieltä, kun taas hauskan ja kevyen sävyisen verkkosivuston tulisi käyttää tätä heijastavaa kieltä.

Lopuksi on tärkeää mitata CTA-kohtien onnistumista. Tämä voidaan tehdä käyttämällä mittareita, kuten klikkausprosenttia (CTR), muuntumisprosenttia ja hyppyprosenttia. Näiden mittareiden avulla voidaan määrittää, mitkä CTA-kohdat toimivat hyvin ja mitkä vaativat parantamista. Seuraamalla ja analysoimalla näitä mittareita säännöllisesti on mahdollista optimoida CTA:t ja lisätä konversioita.

Yhteenvetona voidaan todeta, että CTA on olennainen osa mitä tahansa digitaalista markkinointistrategiaa. Sillä on tärkeä rooli verkkosivuston kävijöiden muuntamisessa asiakkaiksi, ja se on olennainen osa mitä tahansa onnistunutta markkinointisuunnitelmaa. Ollakseen tehokas CTA:n on oltava hyvin suunniteltu, hyvin sijoitettu ja relevantti verkkosivuston kannalta. Mittaamalla sen onnistumista on mahdollista optimoida CTA:t ja lisätä konversioita, mikä edistää yrityksen sitoutumista ja menestystä.

Nosta näkyvyyttäsi
Nosta näkyvyyttäsi, nosta liiketoimintaasi

Nosta näkyvyyttäsi, nosta liiketoimintaasi

Tutustu maailman nopeimpaan ja tarkimpaan sijoitusten seurantaan, josta saat syvällisiä SEO-tietoa. Varaa tapaaminen, jotta voit paljastaa kasvutaktiikat, jotka erottavat sinut digitaalisessa maisemassa.
Aikatauluta kokous
Sulje