Hva er en absolutt lenke? - Accuranker

En lenke kan være absolutt eller relativ. En absolutt lenke viser hele URL-adressen til siden det lenkes til, mens en relativ lenke bare viser delen etter domenet.

Eksempel på en absolutt lenke: http://example.com/folder/filename.html

Eksempel på en relativ lenke: ../mappe/filnavn.html

Begge versjonene av lenken fungerer, men på grunn av potensielle problemer med kanonisering er det generelt best å bruke absolutte lenker fremfor relative lenker der det er mulig.