Wat is een Absolute Link? - Accuranker

Een link kan absoluut of relatief zijn. Een absolute link toont de volledige URL van de pagina waarnaar gelinkt wordt, terwijl een relatieve link alleen het gedeelte achter het domein toont.

Voorbeeld van een absolute link: http://example.com/folder/filename.html

Voorbeeld van een relatieve link: ../folder/filename.html

Hoewel beide versies van de link werken, is het vanwege mogelijke problemen met canonicalisatie over het algemeen beter om absolute links te gebruiken in plaats van relatieve links.