Besökare och potential

Senast uppdaterad den fredag 24 november 2023

Est. Visitors (uppskattade besökare) och Potential, är kolumner som finns tillgängliga i alternativen "tabellinställningar". Dessa är tillgängliga när du har anslutit Google Analytics och Google Search Console.

Läs mer om hur du ansluter Google Search Console till AccuRanker.

Hur kan jag aktivera kolumnerna Beräknade besökare och Potential i AccuRanker?

1) Gå till respektive domäns sökordslista

2) Välj "Tabellinställningar" och aktivera "Est. Besökare" och/eller "Potential"

https://www.accuranker.com/wp-content/uploads/2020/03/enable-visitors-and-potential.gif

Besökare och potential ingår i AccuRanker för att hjälpa till och ge värdefulla insikter. Besökare visar vilka sökord som genererar trafik. Potentialen finns där för att indikera var optimering är mest värdefull.

Besökare

Besökarsiffror tilldelas enskilda sökord med hjälp av:

  1. Antalet besökare på den specifika URL:en (landningssidan). Vi kan hämta dessa uppgifter från Google Analytics.
  2. Den månatliga sökvolymen från Google Keyword Planner.

Utifrån detta kan vi beräkna en uppskattning av hur mycket trafik varje nyckelord genererar till den specifika landningssidan.

Hur exakt är AccuRankers kolumn "besökare"?

De data som används för att beräkna besökskolumnen tillhandahålls av Google Analytics och inkluderar det faktiska antalet besökare per landningssida. Detta innebär att uppgifterna är helt korrekta.

När besökarsiffrorna matchas mot enskilda nyckelord används dock antalet månatliga sökningar av AccuRanker.

För att det individuella antalet ska vara korrekt måste alla nyckelord som genererar betydande trafik läggas till i AccuRanker.

Om nyckelord som genererar mycket trafik utelämnas från AccuRanker, kommer noggrannheten för besökare på landningssidan i fråga att vara lägre.

Potential

Potentialen är återigen specifik för enskilda landningssidor.

När ett nyckelord har fler månatliga sökningar (popularitet) än andra nyckelord som leder till samma URL (landningssidan), kan nyckelordet potentiellt dra in fler användare. Siffran för "potential" är avsedd att vara en indikator på vilka ord man bör fokusera på när man optimerar.

Noggrannheten i AccuRanker Potential-kolumnen

https://www.accuranker.com/wp-content/uploads/2019/11/maximum-potential-768x134.png

När ett sökord rankas på första plats på Google ersätts mätaren "Potential" med en bock, eftersom den fulla potentialen därmed är uppnådd.

För att beräkna potentialen för varje nyckelord används antalet månatliga sökningar och det aktuella antalet besökare. Därför är noggrannheten i detta mått också beroende av att så många trafikgenererande nyckelord som möjligt importeras.

Importeringen av nyckelord görs enklast med hjälp av Google Search Console-importören.

Läs mer om detta

Förbättra din synlighet
Förbättra din synlighet, förbättra din verksamhet

Förbättra din synlighet, förbättra din verksamhet

Utforska världens snabbaste och mest exakta rank tracker för djupgående SEO-insikter. Boka ett möte för att ta reda på vilka tillväxttaktiker som gör att du sticker ut i det digitala landskapet.
Boka ett möte
Nära