Vikten av att använda en Search Rank Checker

Programvara för rankningskontroll

Vikten av att använda en Search Rank Checker

Sökmotoroptimering är processen att skapa, finslipa och justera webbplatsinnehåll så att sidan och webbplatsen visas högre och oftare i användarnas sökningar på Google och andra sökmotorer. En viktig aspekt av SEO är att mäta innehållets aktuella ranking. Om du håller koll på hur bra dina sidor rankas med hjälp av ett verktyg för att kontrollera Googles sökrankning kan du förfina din SEO-strategi.

Många företag underskattar vikten av en stark SEO-strategi. Sökmotoroptimering handlar i första hand om organisk trafik. Det vill säga de besökare som hittar till din webbplats utan att klicka på en betald annons. Med andra ord är de användare som SEO riktar sig till vanligtvis de som aktivt söker efter dina erbjudanden. Som sådana är de ofta besökare med högt värde.

Organiska användare söker ofta efter söktermer som inte är märkta. Det innebär att de ofta använder nyckelord som kan inkludera både din webbplats och dina konkurrenters webbplatser i resultaten. Din rankingposition är därför avgörande för att driva den trafiken till din webbplats. Om dina konkurrenter konsekvent ligger över dig i rankningen kommer fler kunder att se och besöka deras webbplatser än din.

Som med all marknadsföring och affärsverksamhet tenderar SEO att bli mest framgångsrikt när du kan kvantifiera mål och mäta dina resultat. Utan detta kommer din SEO endast att baseras på intuition och gissningar. Lyckligtvis är det enkelt att spåra din position på sökmotorernas resultatsidor med rätt verktyg för Google Search Engine Rank Checkers.

SEO är inte en enkel process. För att göra saken mer komplicerad uppdaterar Google och andra sökmotorleverantörer regelbundet sina algoritmer som bestämmer vilket innehåll som ska visas för sina användare. När allt kommer omkring vill de tillhandahålla ett användbart sökverktyg så att de får fler människor att använda sin tjänst och fler ögon på sina annonsörers innehåll.

Därför är ett verktyg för kontroll av Googles sökrankning avgörande för framgången för alla SEO-kampanjer. Det hjälper dig inte bara att mäta framgång, utan också att övervaka om din strategi fortfarande är genomförbar när Google och andra sökleverantörer uppdaterar sina motorer.

Om du vill få din webbplats eller ditt företag att växa och få organisk trafik behöver du en effektiv SEO-strategi. Trots termen organisk är det mycket arbete som läggs ner på att leda sökare till specifika webbplatser. Om du inte optimerar och följer upp hur ditt innehåll lyckas kommer någon annan att få den trafiken.

Integrera en programvara för ranking av sökmotorer i din SEO

Varje effektiv SEO-strategi är uppbyggd kring nyckelord och riktade sökningar som innehållsleverantören vill rankas bra på. Att skapa innehåll som sannolikt kommer att rankas bra på sökmotorernas resultatsidor för dessa söktermer är en stor del av processen. Men det är också viktigt att identifiera hur rankingen ser ut och använda dessa data som underlag för dina optimeringstekniker.

Att skapa en datadriven SEO-strategi innebär att använda data under planeringsstadiet och för kontinuerlig utvärdering. Utan dessa data kommer dina försök att rankas bra i SERP att vara mer eller mindre blinda. En online sökmotorranking checker ger den synlighet du behöver för att driva en välinformerad och effektiv SEO-kampanj.

 • SERP-rankning

Även om det inte är det enda relevanta måttet, är din ranking på SERPs kanske det mest framträdande sättet att mäta din SEO-framgång. I slutändan handlar SEO om att få ditt innehåll framför ögonen på potentiella användare och kunder. Så om dina sidor inte visas högst upp i resultaten för dina riktade sökningar och nyckelord, lyckas inte din SEO-strategi.

 • Sökordsdata

En annan aspekt av en datadriven SEO-kampanj är sökordsforskning. Information om hur ofta användare söker efter vissa termer, demografiska uppgifter om sökarna och vilket annat innehåll som rankas vid dessa sökningar kan hjälpa dig att planera din inriktning på sökord.

 • Bakåtlänkar

Backlinks är länkar från andra webbplatser till ditt innehåll. De spelar en viktig roll för rankningen i sökmotorerna eftersom de visar att andra är intresserade av ditt innehåll. Att spåra antalet bakåtlänkar samt deras relevans, kvalitet och mångfald är till hjälp för att hantera en datadriven SEO-kampanj. Detta kan ofta spåras med hjälp av verktyg för kontroll av sökrankning.

 • Avvisningsfrekvens

Alla besökare är inte lika. Om de som kommer till din webbplats lämnar den snabbt är det inte din SEO-strategi som lockar intresserade besökare till din webbplats. Genom att kombinera dessa data med din SERP-rankinginformation kan du avgöra om du optimerar effektivt för rätt söktermer.

 • Klickfrekvens

Att rankas bra vid sökningar betyder inte att besökarna klickar på din webbplats. Att spåra hur ofta sökare i slutändan besöker din webbplats hjälper dig att finslipa din SEO-strategi och optimera ditt innehåll för dina användare.

 • Omvandlingsfrekvens

I slutändan är det troligt att du använder SEO för att få fler leads, försäljning eller någon annan typ av konvertering. Att spåra denna konverteringsgrad är också viktigt för en datadriven SEO-strategi eftersom det låter dig veta om ditt arbete ger resultat.

Dessa datapunkter, av vilka många kan spåras med en sökrankningskontroll, hjälper dig att få ut det mesta av ditt SEO-arbete. När du är välinformerad kan du fatta bättre beslut för ditt innehåll.

Mätning med en sökmotor (SEO) Rank Checker-programvara

Med en programvara för sökmotorranking kan du samla in data om hur ditt onlineinnehåll rankas på sökmotorernas resultatsidor. Du kan ofta samla in data på flera olika sätt. Att förstå dessa tillgängliga datapunkter, hur man mäter dem effektivt och betydelsen av denna information är nyckeln till att bygga en stark SEO-strategi.

Ett sätt att undersöka SERP-ranking är att analysera en specifik webbsida och se hur den rankas på de sökord du har riktat in dig på. Att använda ett verktyg för att kontrollera sökrankning är mycket användbart för detta eftersom det låter dig enkelt hitta rankningen även om ditt innehåll för närvarande är några sidor djupt in i ett sökresultat.

Dessutom anpassar de flesta sökmotorer resultaten till användaren. Så ett verktyg kan se din mer generaliserade ranking snarare än var ditt innehåll rankas i resultat som är anpassade för dig. Detta gör att du bättre kan planera din SEO-strategi så att den fungerar för alla dina möjliga besökare, inte bara för dig själv.

Ett annat viktigt sätt att mäta SERP-ranking är att analysera en webbsida utifrån de termer som den rankas bäst på. Detta tillvägagångssätt låter dig se vad ditt innehåll för närvarande är bäst optimerat för. Förhoppningsvis är dessa termer dina riktade termer. Men ofta tar det tid att anpassa din optimering till dina riktade sökord.

Att fånga dessa data över tid hjälper dig att bättre förstå dess betydelse. Vissa SERP-rankningar kommer att vara flyktiga medan andra kommer att vara stabila. Dessutom kommer din förändring över tid att hjälpa dig att förstå hur dina SEO-ansträngningar hjälper dig på riktade sökord. De kan också avslöja när dina förändringar eller dina konkurrenters insatser skadar dig.

När du mäter dina framsteg får du inte bara en tydligare bild av din effektivitet utan också av hur dina handlingar påverkar dina resultat. I sin tur kan du finslipa din optimeringsstrategi. För ännu bättre data kan du överväga att A/B-testa målsidor.

Använda ett verktyg för sökmotorrankning för att välja nyckelord

Kärnan i varje SEO-strategi är de riktade nyckelord och söktermer som du hoppas kunna rankas bra på. Att identifiera dessa termer är mer än att bara välja de sökningar som du tror kommer att ge kunder. En välplanerad strategi bör ha riktade sökningar baserade på data. Mycket av den relevanta informationen kan samlas in med hjälp av ett verktyg för sökmotorranking.

Nyckelord är de ord och fraser som troliga kunder söker efter och som beskriver innehållet på din webbplats. I idealfallet är dessa två typer av nyckelord desamma, men verkligheten är att de ofta inte är det, särskilt i början av dina SEO-ansträngningar. Faktum är att ett av de viktigaste målen med din strategi bör vara att bättre anpassa ditt innehåll till vad människor faktiskt söker efter.

Ett sätt att börja hitta relevanta nyckelord är att undersöka vad människor söker efter. De flesta sökmotorer, inklusive Google, ger tillgång till sina data om detta via olika verktyg. Du kan till exempel kolla in Googles sökordsplanerare.

I många fall kan verktyg för kontroll av sökmotorrankning erbjuda ytterligare information. Många kan till exempel hjälpa dig att förstå hur sökord rankas i flera olika sökmotorer.

Ett annat tillvägagångssätt är att undersöka de sökord som ditt innehåll redan rankas bra för. Ofta är det dessa sökord som är mest relevanta för din webbplats. Om du fokuserar din strategi på dem kommer du att förstärka de mest intressanta och effektfulla aspekterna av ditt erbjudande. Ett verktyg för att kontrollera sökmotorranking är särskilt användbart här eftersom många kan visa dig vilka termer du rankas högst för.

I slutändan bör en välutvecklad strategi använda båda metoderna för att identifiera nyckelord. Det räcker dock inte att veta vad folk söker efter och vad du rankas för. En annan faktor är hur konkurrenskraftig varje term är. I allmänhet är kortare termer mer konkurrenskraftiga än längre termer. Naturligtvis är kortare termer också vanligare att söka efter.

Det kan vara svårt att ranka bra på mycket konkurrensutsatta termer om du inte har en riktigt stark SEO-insats. Faktum är att stora varumärken med hög synlighet och stora budgetar också strävar efter att rankas på dessa termer. Lyckligtvis är längre, mindre konkurrensutsatta termer vanligtvis också mer målinriktade och konverteras oftare till försäljning, även om de söks mindre ofta.

När du har dina nyckelord kan du börja optimera ditt innehåll för dem och spåra dina framsteg med hjälp av ett verktyg för att kontrollera sökmotorrankningen. Tänk på att det inte räcker med att bara inkludera nyckelord. Ditt innehåll ska vara genuint, intressant och erbjuda värde för besökarna. Sökmotorerna blir alltmer sofistikerade och förstår vad användarna är intresserade av bättre än någonsin tidigare.

Hitta rätt sökrankningskontroll för webbplatser

Det är uppenbart att det är viktigt att spåra hur ditt webbplatsinnehåll rankas i sökmotorresultaten. Därför behöver du ett verktyg för att kontrollera webbplatsens sökrankning för att få ut mesta möjliga av din SEO-strategi. Naturligtvis är inte alla verktyg likadana och varje verktyg kan erbjuda sin egen uppsättning fördelar och nackdelar. Här är några egenskaper som du bör tänka på när du väljer en sökrankningskontroll för webbplatser:

 • Spårning av webbplats och sida

Du vill inte bara spåra rankningen av din hemsida. Sökmotorrankningen av specifikt innehåll som målsidor och blogginlägg är också viktig information. Din sökmotorkontroll bör tillhandahålla data om enskilda sidor såväl som webbplatsen som helhet.

 • Ranking av sökord

En central del av SEO-strategin är att identifiera de nyckelord som du vill att ditt innehåll ska rankas bra på. Så, webbplatsens sökrankningskontroll bör låta dig se hur bra ditt innehåll rankas för specifika nyckelord.

 • De bästa sökorden

Förutom din ranking mot specifika nyckelord bör kontrollen hjälpa dig att hitta de toppnyckelord som ditt innehåll rankas bäst på. Ibland kommer du att hitta sökningar som du kan vara konkurrenskraftig på som du för närvarande inte riktar in dig på. Denna information är särskilt relevant i de tidiga stadierna av en SEO-kampanj men kan vara till hjälp hela tiden.

 • Sökordsforskning

Att undersöka nyckelord mer generellt än bara ditt innehålls ranking kan också vara fördelaktigt. Detta är särskilt viktigt när du börjar din SEO-kampanj och inte har mycket optimerat innehåll ännu.

 • Lätt att använda gränssnitt

Som med de flesta programvaror är ett sökmotorrankningsverktyg inte mycket användbart om det är för komplicerat att arbeta med. Ett rent gränssnitt som är lätt för dig att förstå är en viktig aspekt av användbarhet. För att verkligen dra nytta av rankningsspårning måste du mäta ditt innehåll regelbundet. Så välj ett verktyg som du kommer att vara glad att arbeta med.

 • Funktioner för att stödja din varaktiga framgång

Sist men inte minst bör det verktyg du väljer kunna stödja dina fortsatta SEO-behov. Även om mer grundläggande programvara för kontroll av sökmotorranking kan vara frestande till en början, kommer det inte att vara till hjälp om du måste byta verktyg med några månaders mellanrum när din SEO-strategi utvecklas.

Med ett verktyg som har ovanstående funktioner och egenskaper är du redo att mäta din SEO-framgång. Nyckeln till en framgångsrik kampanj är mätning, och nyckeln till framgångsrik mätning är att ha rätt verktyg.

Relaterade artiklar

Förbättra din synlighet
Förbättra din synlighet, förbättra din verksamhet

Förbättra din synlighet, förbättra din verksamhet

Utforska världens snabbaste och mest exakta rank tracker för djupgående SEO-insikter. Boka ett möte för att ta reda på vilka tillväxttaktiker som gör att du sticker ut i det digitala landskapet.
Boka ett möte
Nära