Vad är AJAX? - Accuranker

AJAX står för Asynchronous JavaScript and XML. Detta är en uppsättning tekniker för webbutveckling som gör det möjligt att skicka och ta emot data i bakgrunden utan att störa visningen av en sida. AJAX gör att innehållet kan ändras dynamiskt utan att hela sidan behöver laddas om.