Vad är en absolut länk? - Accuranker

En länk kan vara absolut eller relativ. En absolut länk visar hela URL:en för den sida som länkas, medan en relativ länk bara visar delen efter domänen.

Exempel på en absolut länk: http://example.com/folder/filename.html

Exempel på en relativ länk: ../mapp/filnamn.html

Båda versionerna av länken fungerar, men på grund av potentiella problem med kanonisering är det i allmänhet bäst att använda absoluta länkar i stället för relativa länkar när det är möjligt.

Förbättra din synlighet
Förbättra din synlighet, förbättra din verksamhet

Förbättra din synlighet, förbättra din verksamhet

Utforska världens snabbaste och mest exakta rank tracker för djupgående SEO-insikter. Boka ett möte för att ta reda på vilka tillväxttaktiker som gör att du sticker ut i det digitala landskapet.
Boka ett möte
Nära