Vad är en absolut länk? - Accuranker

En länk kan vara absolut eller relativ. En absolut länk visar hela URL:en för den sida som länkas, medan en relativ länk bara visar delen efter domänen.

Exempel på en absolut länk: http://example.com/folder/filename.html

Exempel på en relativ länk: ../mapp/filnamn.html

Båda versionerna av länken fungerar, men på grund av potentiella problem med kanonisering är det i allmänhet bäst att använda absoluta länkar i stället för relativa länkar när det är möjligt.