Vad är CAC? - Accuranker

CAC står för Customer Acquisition Cost. Det är kostnaden för att övertyga en potentiell kund att köpa en produkt eller tjänst. CAC beräknas genom att dividera dina marknadsföringskostnader med antalet förvärvade kunder. Om du t.ex. spenderar 100 pund på marknadsföring och får 10 kunder blir din CAC 10 pund.
Förbättra din synlighet
Förbättra din synlighet, förbättra din verksamhet

Förbättra din synlighet, förbättra din verksamhet

Utforska världens snabbaste och mest exakta rank tracker för djupgående SEO-insikter. Boka ett möte för att ta reda på vilka tillväxttaktiker som gör att du sticker ut i det digitala landskapet.
Boka ett möte
Nära