Vad är nyckelordskannibalisering - Accuranker

Nyckelordskannibalisering är den självkonkurrens som uppstår när mer än en sida från samma webbplats rankas för samma eller liknande sökord.