Vad är UI? - Accuranker

UI står för User Interface design. UI tar hänsyn till alla visuella, interaktiva element på en webbplats för att skapa en intuitiv upplevelse som inte kräver att användaren tänker för mycket. En UI-designer tänker på saker som ikoner, knappar, typografi, färgscheman, bilder och responsiv design. Inom webbdesign finns det en viss överlappning med UX, som står för User Experience design.