Brak dostępu do ustawień konta - Accuranker

Ostatnia aktualizacja piątek, 24 listopada 2023

Konta z subskrypcją 1000 lub więcej słów kluczowych mają możliwość dodawania nieograniczonej liczby użytkowników do swojego konta. Podczas dodawania użytkownika istnieje możliwość nadania mu statusu administratora.

Jaka jest różnica między administratorem a użytkownikiem standardowym w AccuRanker?

Użytkownicy Admin mają dostęp do ustawień konta, podczas gdy użytkownicy Standard nie mają takiego dostępu. To jedyna różnica.

https://www.accuranker.com/wp-content/uploads/2019/08/accessing-account-settings-768x333.jpg

Jak mogę zmienić użytkownika ze standardowego na administratora i odwrotnie?

Przejdź do konta i wybierz opcję "Użytkownicy". Edytuj danego użytkownika, a następnie włącz lub wyłącz go jako administratora.

https://www.accuranker.com/wp-content/uploads/2019/08/editing-account-settings-768x353.jpg

https://www.accuranker.com/wp-content/uploads/2019/08/making-users-admin.jpg

Czytaj więcej