10 viktige strategier for e-postmarkedsføring for å øke din SEO-rangering

Sist oppdatert den onsdag 22. november 2023

10 Essential Email Marketing Strategies to Boost Your SEO Ranking.png

E-postmarkedsføring er et effektivt verktøy som kan ha stor innvirkning på nettstedets SEO-rangering. Med de riktige strategiene på plass kan du styrke innholdet ditt, bygge relasjoner og øke merkevarebevisstheten.

I dette blogginnlegget tar vi for oss 10 viktige strategier for e-postmarkedsføring som ikke bare vil bidra til at bedriften din vokser, men også til å forbedre SEO-rankingen din. Ved å utnytte de mest effektive elementene i e-postene dine, optimalisere emnelinjene og ta i bruk SEO-teknikker kan du løfte nettstedet ditt til nye høyder.

Så bli med på denne reisen for å forbedre e-postmarkedsføringen din og øke SEO-rankingen din.

Betydningen av e-postmarkedsføring for SEO-rangering

E-postmarkedsføring er et effektivt verktøy som kan gi SEO-rankingen din et betydelig løft. Når det gjøres riktig, kan du nå ut til en målrettet målgruppe, drive trafikk til nettstedet ditt og øke engasjementet.

- Økt trafikk til nettstedet: Ved å sende godt utformede e-poster til abonnentene dine kan du øke trafikken til nettstedet ditt. Hvert klikk fra en e-postkampanje er en mulighet til å øke nettstedets synlighet og dermed også SEO-rankingen din.

- Backlinks av høy kvalitet: E-postmarkedsføring kan hjelpe deg med å bygge gode tilbakekoblinger, noe som er viktig for å forbedre nettstedets autoritet og rangering i søkemotorene. Ved å tilby verdifullt innhold og fremme delbare ressurser i e-postene dine kan du oppmuntre andre nettsteder til å lenke tilbake til nettstedet ditt.

- Økt klikkfrekvens: Effektive e-postmarkedsføringskampanjer kan forbedre klikkfrekvensen (CTR). Når mottakerne engasjerer seg i e-postene dine ved å åpne dem, klikke på lenker og bruke tid på nettstedet ditt, oppfatter søkemotorene innholdet ditt som relevant og verdifullt, noe som påvirker SEO-rankingen din positivt.

- Økt brukerengasjement: E-postmarkedsføring bidrar til å holde publikum engasjert i merkevaren din. Ved regelmessig å sende relevant og tilpasset innhold til abonnentene dine kan du bygge opp en lojal tilhengerskare, øke tiden de bruker på nettstedet ditt og redusere antall avvisninger, som alle er viktige faktorer for SEO.

- Optimalisert brukeropplevelse: En godt gjennomført strategi for e-postmarkedsføring kan bidra til å skape en positiv brukeropplevelse. Ved å levere verdifullt innhold, attraktive bilder og personaliserte tilbud direkte i innboksen til abonnentene dine, forbedrer du den generelle opplevelsen av merkevaren din, noe som fører til bedre SEO-resultater.

#1. Oppbygging av en engasjerende e-postliste

E-postmarkedsføring kan være et effektivt verktøy for å øke SEO-rankingen og drive trafikk til nettstedet ditt. Men for å få mest mulig ut av e-postmarkedsføringen må du bygge opp en engasjerende e-postliste. Her er ti viktige strategier som kan hjelpe deg med å bygge opp en e-postliste som vil ha en positiv innvirkning på SEO-rankingen din.

- Opprette en målrettet og relevant e-postliste

Det første trinnet i oppbyggingen av en engasjerende e-postliste er å sørge for at den er målrettet og relevant for målgruppen din. Ved å segmentere abonnentene basert på deres interesser og preferanser kan du levere personlig tilpasset innhold som treffer dem og holder dem engasjert.

- Optimalisere påmeldingsprosessen

Gjør det enkelt for besøkende å registrere seg på e-postlisten ved å optimalisere registreringsprosessen. Bruk tydelige og overbevisende oppfordringer til handling på nettstedet og destinasjonssidene, og minimer antall obligatoriske felt i påmeldingsskjemaet for å redusere friksjonen.

- Utnytt sosiale medier til å bygge opp e-postlister

Sosiale medier kan være en verdifull ressurs for å bygge opp e-postlisten din. Gjør reklame for nyhetsbrevet på sosiale medier og oppfordre følgerne dine til å melde seg på. Du kan også arrangere konkurranser eller gaver for å motivere til påmelding.

Bruk LinkedIn Email Finders til å bygge opp en e-postliste

LinkedIn kan være en gullgruve for å finne potensielle abonnenter som kan være interessert i innholdet ditt. Bruk LinkedIn Email Finder til å hente ut kontaktinformasjon fra relevante LinkedIn-profiler og legge dem til i e-postlisten din. Sørg bare for å overholde GDPR og personvernreglene når du samler inn og bruker disse dataene.

Ved å bruke disse strategiene kan du bygge opp en engasjerende e-postliste som ikke bare styrker SEO-rankingen din, men som også hjelper deg med å pleie forholdet til målgruppen og øke konverteringen. Husk å kontinuerlig overvåke og evaluere resultatene av e-postkampanjene dine for å optimalisere effektiviteten.

#2. Personalisering og segmentering

Tilpass e-postinnholdet for maksimalt engasjement

E-postmarkedsføring er fortsatt et effektivt verktøy for bedrifter som ønsker å komme i kontakt med og samhandle med målgruppen sin. Med så mange e-poster i innboksen er det imidlertid viktig å skille seg ut og gi abonnentene verdi. En måte å gjøre dette på er å personalisere og tilpasse innholdet i e-postene.

Personalisering innebærer å skreddersy e-postinnholdet til hver enkelt mottaker, slik at de føler seg verdsatt og forstått. Det kan innebære at du tiltaler dem med navn, refererer til tidligere kjøp eller interaksjoner og anbefaler produkter eller tjenester basert på deres preferanser. Ved å tilpasse e-postene dine kan du skape en mer meningsfull kontakt med abonnentene dine og øke deres engasjement for innholdet ditt.

Segmentering er prosessen med å dele e-postlisten din inn i mindre grupper basert på spesifikke kriterier eller egenskaper. Dette øker sannsynligheten for konvertering ved at du kan sende personlig tilpasset og relevant kommunikasjon til hver enkelt gruppe. Du kan for eksempel dele inn listen etter demografi, tidligere kjøp eller engasjement. Ved å segmentere e-postlisten din kan du levere mer individuelt tilpasset innhold og øke den samlede effekten av e-postmarkedsføringen.

Her er noen av de viktigste fordelene med personalisering og segmentering i e-postmarkedsføring:

- Økt åpnings- og klikkfrekvens: Personaliserte e-poster har høyere åpnings- og klikkfrekvens ettersom de oppleves som mer relevante og verdifulle for mottakeren.

- Økt konverteringsrate: Ved å levere målrettet innhold til bestemte segmenter kan du øke sjansene for konvertering og skape flere salg eller leads.

- Økt kundelojalitet: Personalisering og segmentering viser at du forstår abonnentenes preferanser og behov, noe som skaper lojalitet og tillit.

- Redusert antall avmeldinger: Når e-postene dine er personlige og skreddersydde for hver enkelt mottaker, er det mindre sannsynlig at de melder seg av listen.

#3. Innhold og tekst av høy kvalitet

Accuranker homepage screenshot.png

Engasjerende innhold: Sørg for at innholdet i e-postene dine er interessant og engasjerende. Bruk en dialogisk tone og inkluder relevante bilder eller videoer for å gjøre e-postene visuelt tiltalende. Du kan også bruke historiefortellingsteknikker for å fange leserne og holde dem interessert i det du har å si.

Skriv overbevisende emnelinjer

E-postens emnelinje spiller en avgjørende rolle for å få abonnentene til å åpne og lese e-postene dine. For å øke SEO-rankingen din er det viktig å optimalisere emnelinjene med relevante søkeord. Men det er også viktig å gjøre dem overbevisende og fristende for å øke åpningsraten.

- Vær kortfattet: Sikt på emnelinjer på rundt 40-60 tegn for å sikre at de vises fullt ut på alle enheter.

- Skap en følelse av at det haster: Bruk ord som "begrenset tid", "eksklusivt tilbud" eller "avsluttes snart" for å skape en følelse av at det haster og oppfordre abonnentene til å åpne e-posten umiddelbart.

- Tilpass emnelinjene dine: Bruk abonnentens navn eller segmenter e-postlisten for å lage personlige emnelinjer som treffer hver enkelt mottaker.

Ved å ta i bruk disse strategiene for e-postmarkedsføring kan du forbedre SEO-rankingen din og øke engasjementet hos målgruppen din. Husk at kvalitetsinnhold og overbevisende tekster er nøkkelen til å bygge sterke relasjoner med abonnentene dine og drive trafikk til nettstedet ditt.

#4. Bruk tydelige og kortfattede oppfordringer til handling (CTA)

Hvis du bruker tydelige og konsise call-to-actions (CTA) i e-postmarkedsføringen din, kan det forbedre SEO-rankingen din betraktelig. CTA-er er viktige elementer som leder mottakerne til å utføre en ønsket handling, for eksempel å kjøpe noe, melde seg på et nyhetsbrev eller besøke en bestemt nettside.

Ved å integrere dem i e-postene dine engasjerer du ikke bare mottakerne, men oppfordrer dem også til å samhandle med merkevaren din. Denne økte aktiviteten og brukerengasjementet blir lagt merke til av søkemotorene, noe som har en positiv innvirkning på SEO-rankingen din.

- Bruk et handlingsorientert språk: Lag CTA-er som tydelig angir hvilken handling du ønsker at mottakerne skal utføre.

- Gjør dem visuelt overbevisende: Utform CTA-ene dine slik at de skiller seg ut visuelt ved å bruke kontrastfarger, fet skrift eller ulike størrelser. Dette gjør dem mer synlige og øker sjansen for at mottakerne klikker på dem.

- Plasser CTA-ene strategisk: Plasser CTA-ene strategisk i e-postene dine. Ideelt sett bør de plasseres over folden, slik at mottakerne enkelt kan finne dem og klikke på dem uten å måtte scrolle.

- Tilpass CTA-ene: Skreddersy CTA-ene dine slik at de treffer målgruppen din. Bruk deres navn eller sted for å skape en følelse av personalisering og øke sannsynligheten for at de reagerer på oppfordringen din.

#5. Oppmuntre til sosial deling

Deling på sosiale medier er avgjørende for å øke synligheten og rekkevidden til e-postmarkedsføringskampanjene dine. Ved å oppfordre mottakerne til aktivt å dele e-postene dine på sosiale medier, kan du forbedre SEO-rankingen din og øke trafikken til nettstedet ditt. Her er noen effektive strategier for å oppmuntre til deling på sosiale medier i e-postmarkedsføring:

- Knapper for sosiale medier: Integrer knapper for sosiale medier i e-postmalene dine, slik at mottakerne enkelt kan dele innholdet ditt med et enkelt klikk. Plasser disse knappene strategisk i e-posten, for eksempel på slutten av en spesielt interessant artikkel eller ved siden av et iøynefallende bilde.

- Insentiver og belønninger: Tilby insentiver eller belønninger til abonnenter som deler e-postene dine. Det kan være eksklusive rabatter, tilgang til gratis ressurser eller deltakelse i konkurranser. Ved å tilby et ekstra insentiv kan du oppmuntre mottakerne til å dele innholdet ditt.

- Tilpassede lenker for deling på sosiale medier: Inkluder personlige lenker til deling på sosiale medier i e-postene dine. Disse lenkene gjør det mulig for mottakerne å dele innholdet direkte på sine profiler i sosiale medier, samtidig som du kan spore aktiviteten og suksessen til e-postkampanjene dine.

#6. Mobiloptimalisering

Utforme e-poster for mobile enheter

Når du utformer e-postkampanjer, er det viktig å ta hensyn til hvordan de vises på mindre skjermer. Mobilenhetene har begrenset plass på skjermen, så det er viktig at e-postene er kortfattede og visuelt tiltalende.

- Bruk en layout med én kolonne: Dette oppsettet sikrer at innholdet i e-posten er lett å lese på mindre skjermer.

  • Velg en skriftstørrelse og -stil som er leselig på mobile enheter.

  • Inkluder klare og tydelige CTA-er som er enkle å klikke på på mobilskjermer.

  • Optimaliser bildene slik at de lastes inn raskere på mobile enheter.

  • Strømlinjeform innholdet i e-posten og fokuser på det viktigste budskapet eller tilbudet.

Sørg for responsive e-postmaler

Et annet viktig aspekt ved mobiloptimalisering er å bruke responsive e-postmaler. Et responsivt design justerer automatisk layout og formatering av e-posten din basert på enhet og skjermstørrelse. Her er noen av fordelene ved å bruke responsive e-postmaler:

- Bedre brukeropplevelse: Responsive maler gir en sømløs brukeropplevelse ved at de tilpasser seg ulike skjermstørrelser og -retninger.

- Økt engasjement: Når e-poster er enkle å lese og samhandle med på mobile enheter, er det større sannsynlighet for at mottakerne engasjerer seg i innholdet og utfører de ønskede handlingene.

- Mobilvennlig søkerangering: Søkemotorer som Google prioriterer mobilvennlige nettsteder og e-poster i sin rangering. Ved å bruke responsive e-postmaler kan du forbedre SEO-rankingen din og tiltrekke deg mer organisk trafikk.

#7. A/B-testing og analyse

Når det gjelder e-postmarkedsføring, kan implementering av de riktige strategiene ha stor innvirkning på SEO-rankingen din. En av de viktigste strategiene du bør vurdere, er A/B-testing og bruk av analyseverktøy for å spore resultatene.

Eksperimentere med ulike e-postelementer

A/B-testing innebærer at du lager to versjoner av en e-postkampanje og sender dem til ulike målgrupper for å se hvilken versjon som fungerer best. Denne prosessen hjelper deg med å identifisere de mest effektive elementene, for eksempel emnelinjer, call-to-action-knapper eller e-postlayout, for å optimalisere e-postmarkedsføringen. Ved å teste og eksperimentere med ulike varianter kan du forbedre kampanjene og SEO-rankingen ved å øke engasjementet og klikkfrekvensen.

Bruk Analytics til å spore resultatene

Analytics spiller en viktig rolle når det gjelder å forstå hvor vellykkede e-postmarkedsføringskampanjene dine er. Ved å følge med på nøkkeltall som åpningsrater, klikkrater, konverteringsrater og avvisningsrater kan du få verdifull innsikt i målgruppens atferd og preferanser. Ved å analysere disse dataene kan du identifisere trender, ta datadrevne beslutninger og optimalisere e-postmarkedsføringsstrategiene for å øke SEO-rankingen.

Bruk av A/B-testing og analyse i e-postmarkedsføringskampanjer kan ha stor innvirkning på SEO-rankingen din. Ved å eksperimentere med ulike e-postelementer og bruke analyseverktøy for å spore resultatene, kan du forbedre strategiene, optimalisere engasjementet og øke trafikken til nettstedet ditt. Husk at kontinuerlig testing og analyse er nøkkelen til å ligge i forkant i den stadig skiftende verdenen av e-postmarkedsføring.

#8. Automatisering og dryppkampanjer

Implementering av automatiserte e-postkampanjer

Automatiserte e-postkampanjer er en game-changer for bedrifter som ønsker å maksimere sin SEO-rangering og effektivisere markedsføringsarbeidet. Ved å automatisere en del av e-postmarkedsføringen kan bedrifter sende personlig tilpasset og tidsriktig innhold til sine abonnenter og forbedre den generelle kundeopplevelsen. Ved hjelp av denne taktikken kan du utvikle leads, fremme interaksjon og til slutt øke konverteringen.

Her er noen av de viktigste funksjonene og fordelene ved å implementere automatiserte e-postkampanjer:

- Segmentering: Ved å segmentere e-postlisten din basert på demografi, atferd eller interesser kan du skreddersy innholdet i de automatiserte e-postene til bestemte grupper av abonnenter. Denne økte personaliseringen kan føre til høyere åpningsrater, klikkfrekvenser og konverteringer.

- Utløste e-poster: Utløste e-poster sendes til abonnenter basert på bestemte handlinger eller hendelser, for eksempel e-poster om forlatte handlevogner eller velkomst-e-poster. Ved å bruke triggere kan du levere målrettet innhold som er tilpasset den enkelte kundes behov og preferanser.

- A/B-testing: Med automatiserte e-postkampanjer kan du teste ulike emnelinjer, innhold eller oppfordringer til handling for å finne ut hvilke som gir best resultater. A/B-testing bidrar til å optimalisere e-postene dine for å oppnå bedre engasjement og høyere konvertering.

Pleie potensielle kunder med dryppkampanjer

Drip-kampanjer er en serie automatiserte e-poster som er utformet for å pleie potensielle kunder og lede dem gjennom kundereisen. I motsetning til engangskampanjer er dryppkampanjer strategisk planlagt og leverer relevant innhold til abonnentene på ulike stadier av deres interaksjon med merkevaren din.

Her er noen av de viktigste funksjonene og fordelene ved å implementere dryppkampanjer:

- Lead Nurturing: Med dryppkampanjer kan du holde kontakten med potensielle kunder over tid, bygge tillit og etablere merkevaren din som en tankeleder i bransjen. Ved å dele verdifullt innhold og adressere smertepunkter kan du flytte potensielle kunder lenger ned i salgstrakten.

- Progressiv profilering: Drip-kampanjer gir deg muligheten til å samle inn mer informasjon om potensielle kunder. Ved strategisk å be om mer informasjon for hver påfølgende e-post, kan du gradvis bygge opp en omfattende kundeprofil som gjør det mulig å sende mer målrettede og personlige e-poster.

- Beholde kundene: Drip-kampanjer er ikke bare til for å skaffe nye kunder. De kan også brukes til å pleie eksisterende kunder, oppmuntre til mersalg eller kryssalg og fremme langsiktig lojalitet.

#9. Oppretthold e-postleverbarheten og unngå spamfiltre

Ved å bruke e-postmarkedsføring kan bedrifter komme i kontakt med kundene sine og øke konverteringen. Men hvis e-postene havner i søppelpostmappen, kan innsatsen være bortkastet. For å opprettholde e-postleverbarheten og unngå søppelpostfiltre er det flere gode råd du kan følge:

- Bruk en anerkjent e-posttjenesteleverandør (ESP): Å velge riktig ESP er avgjørende for å opprettholde god e-postleverbarhet. Se etter en leverandør med et godt omdømme og robuste funksjoner for filtrering av søppelpost. De bør også tilby funksjoner som autentisering og kryptering for å beskytte meldingene dine og sikre at de når frem til mottakerens innboks.

- Lag engasjerende og relevant e-postinnhold: For å unngå å bli flagget som søppelpost må du sørge for at innholdet i e-posten din er engasjerende og personlig. Segmenter e-postlisten basert på mottakerens interesser eller preferanser, og skreddersy innholdet deretter. Unngå overdreven bruk av store bokstaver, utropstegn og triggerord som ofte forbindes med søppelpost.

- Overvåk og administrer omdømmet til e-postutsendingene dine: En viktig del av arbeidet med å opprettholde e-postleveringsevnen er å overvåke og administrere avsenderomdømmet ditt. Sjekk regelmessig avsenderpoengsummen din, som viser kvaliteten på e-postpraksisen din. Hvis poengsummen din er lav, bør du ta de nødvendige grepene for å forbedre den og unngå å bli svartelistet.

- Følg regelverket for e-postmarkedsføring: Gjør deg kjent med regelverket for e-postmarkedsføring, for eksempel CAN-SPAM Act og personvernforordningen (GDPR). Sørg for at e-postene dine inneholder en tydelig avmeldingslenke, og behandle avmeldingsforespørsler raskt. Oppgi også en fysisk postadresse, og unngå villedende emnelinjer som kan føre til klager på søppelpost.

#10. Overvåke og optimalisere resultatene

E-postmarkedsføring er ikke bare et effektivt verktøy for å komme i kontakt med kunder og øke salget, det kan også ha en positiv innvirkning på nettstedets SEO-rangering. Ved å overvåke og optimalisere e-postmarkedsføringskampanjene dine på en effektiv måte kan du forbedre nettstedets synlighet i søkemotorenes resultatsider (SERP). Her er noen tips til hvordan du kan oppnå bedre SEO-rangering ved hjelp av e-postmarkedsføring:

- Overvåk åpningsfrekvensen og klikkfrekvensen på e-post: Ved å følge med på disse tallene kan du få innsikt i hvor effektive e-postkampanjene dine er. Hvis du oppdager dårlige åpningsrater eller lave klikkfrekvenser, kan det tyde på at emnelinjene eller innholdet må forbedres. Vurder å gjennomføre A/B-testing for å optimalisere e-postelementene og øke engasjementet.

- Inkluder relevante lenker til nettsidene dine: E-postmarkedsføring er en utmerket mulighet til å drive trafikk til nettstedet ditt. Inkluder relevante og overbevisende lenker i e-postene dine som leder mottakerne til bestemte sider på nettstedet ditt. Dette øker ikke bare trafikken på nettstedet, men bidrar også til høyere SEO-rangering, ettersom søkemotorer tar hensyn til antall inngående lenker av høy kvalitet når de vurderer et nettsteds autoritet.

- Optimaliser e-postens innhold for søkemotorer: Inkluder relevante nøkkelord og fraser i e-postinnholdet på en naturlig måte. Dette kan hjelpe søkemotorene med å forstå relevansen av e-posten og koblingen til nettstedet ditt. Unngå å fylle e-posten med nøkkelord, da det kan gå ut over e-postleveringen og den generelle brukeropplevelsen.

Konklusjon

Avslutningsvis vil jeg konkludere med at du kan forbedre SEO-rankingen din betraktelig ved å implementere disse 10 viktige strategiene for e-postmarkedsføring. Ved å optimalisere innholdet i e-posten, tilpasse meldingene dine og engasjere publikum, kan du tiltrekke deg mer organisk trafikk til nettstedet ditt og forbedre synligheten i søkemotorene.

Ved å bruke e-postkampanjer til å markedsføre innhold av høy kvalitet, bygge sterke relasjoner til abonnentene og integrere knapper for deling på sosiale medier kan du dessuten øke nettstedets tilbakekoblingsprofil og forbedre den generelle SEO-innsatsen.

Husk at e-postmarkedsføring og søkemotoroptimalisering går hånd i hånd, så ikke overse e-postens evne til å øke trafikken og forbedre søkerangeringen.

Sarah Marksons

Artikkel av:

Sarah Marksons

Markedsføringskonsulent

Sarah Marksons er en markedsføringskonsulent som primært jobber med B2B-leadgenerering. Hun er mest kjent for sine innsiktsfulle blogger om e-postmarkedsføring, B2B- og SaaS-selskaper og forretningsvekst. Hun elsker kreativ skriving og ønsker å gjøre verden tryggere for alle gjennom markedsføring, skriving og alt hun gjør.

Anbefalte artikler

AccuRanker introduserer Workspaces for å styrke tilgangskontrollen

AccuRanker introduserer Workspaces for å styrke tilgangskontrollen

Optimalisering av SEO vs. Google Ads for e-handel: Å finne den rette balansen

Optimalisering av SEO vs. Google Ads for e-handel: Å finne den rette balansen

De 11 beste gratis trafikkildene for din nettvirksomhet

De 11 beste gratis trafikkildene for din nettvirksomhet

Gjør deg mer synlig
Øke synligheten din, øke virksomheten din

Øke synligheten din, øke virksomheten din

Utforsk verdens raskeste og mest nøyaktige rank tracker for å få inngående SEO-innsikt. Avtal et møte for å finne veksttaktikker som gjør at du skiller deg ut i det digitale landskapet.
Avtale et møte
Lukk