Vad är sökintention?

Senast uppdaterad den onsdag 21 september 2022

Inledning

Sökintention eller användarintention är en formalisering av den bakomliggande orsaken till att användaren gör en viss sökning. Vid en sökning på Google kan användaren leta efter en specifik webbplats, information, produkter eller något annat.

När man diskuterar sökintention är det viktigt att förstå skillnaden mellan den faktiska intentionen och vilken eller vilka intentioner som Google tillgodoser. AccuRankers sökintentionsmodell är utformad för att avgöra vilken avsikt Google tillgodoser.

I de flesta fall har Google en ganska bra uppfattning om användarens avsikt och har utformat SERP för att matcha detta. I vissa fall är avsikten tvetydig, och Google kommer att visa innehåll som tillgodoser olika sökintentioner. Det kan också finnas fall där du inte håller med om vilken avsikt Google tillgodoser för en viss sökning, och du kan till och med hävda att Google inte upptäcker den faktiska avsikten ordentligt.

Och du kan ha rätt, även Google gör misstag. Ändå kommer du inte att rankas på ett nyckelord om ditt innehåll inte matchar den avsikt som Google försöker tillgodose. Därför ger AccuRankers sökintentionsmodell förutsägelser om den eller de avsikter som Google tillgodoser, vilket framgår av SERP.

I den här artikeln ger vi exempel och tumregler för olika avsikter. Men det är omöjligt att fastställa en definitiv uppsättning regler för hur man skiljer mellan de olika kategorierna av sökintentioner. Men genom att utnyttja kraften i AI (artificiell intelligens) har vi skapat en klassificeringsmodell för sökintentioner som är mer exakt än du någonsin har sett tidigare.

Kategorier av sökintention

Vi grupperar sökintentioner i fyra kategorier: Transaktionell, kommersiell, navigering och information. Dessa kategorier är standard i branschen, men de finare nyanserna i definitionerna och vilka SERP som matchar vilka kategorier är inte helt hugget i sten.

Det finns en viss överlappning mellan kategorierna, och många sökord har flera syften. Vi återkommer till detta senare i den här artikeln. I det här avsnittet beskriver vi de fyra kategorierna med exempel och gemensamma drag i SERP för dessa avsikter.

Transaktionell avsikt

Sökaren vill köpa något eller utföra någon handling. I många fall vet de vad de vill köpa. De kanske inte vet exakt vilken produkt de letar efter, men de har åtminstone en produktkategori i åtanke och är redo att köpa något utan vidare undersökning.

Vad kännetecknar SERP för transaktionell avsikt?

För sökningar där Google anser att avsikten är transaktionell kommer det ofta att finnas Google Shopping. Titlar och beskrivningar på SERP innehåller ofta transaktionsord som sale, discount, buy, shop, etc. Sökordet i sig kan också innehålla dessa ord. URL:erna på sidan innehåller ofta /shop/ eller /products/, och det finns ofta många produktbilder.

I länder där Amazon har en webbshop är Amazons närvaro på SERP också en bra indikator.

Typiska transaktionssökningar är produktnamn, vissa till och med i kombination med ett transaktionsord. Det är dock inte alla produktnamn som motsvarar transaktionssökningar. För dyrare varor eller varor som man främst köper på plats (t.ex. bilar) får man ofta innehåll som uppfyller antingen ett kommersiellt eller ett informativt syfte. Detta gäller även för många onlinetjänster, t.ex. rankningstjänster.

Detta är helt logiskt, eftersom sådana köp sällan genomförs utan ordentlig research. Därför är du ofta inte i "köpläge" när du gör sådana sökningar. Se även exemplet i avsnittet om flera avsikter. Om du däremot söker efter en mer "lättköpt" produkt som Nike Air Jordan, kommer du att se innehåll som tillgodoser en transaktionell avsikt.

Exempel på transaktionella sökningar:

 • Köp Sonos One
 • Nike Vaporfly
 • Billig iPhone

Det är inte lätt att gissa avsikten enbart utifrån sökordet, men SERP berättar en egen historia. Ta till exempel sökordet 3070. Detta har transaktionell avsikt. Om du inte visste att Nvidia tillverkar ett grafikkort med detta nummer, skulle du inte ha kunnat gissa det. Detta nyckelord kan till och med ha split intent beroende på var sökningen görs, eftersom det också motsvarar ett postnummer i Danmark och Australien!

transactional-serp-graphic-card.png

Många transaktionssökord har split intent, och Google kan visa innehåll på SERP som uppfyller flera intenter. Den vanligaste avsikten du kommer att se vid sidan av transaktionell avsikt är kommersiell avsikt. Men det är också möjligt att se kombinationer med navigerings- och/eller informationsintention.

Kommersiell avsikt

Sökaren letar efter en produkt/tjänst men har ännu inte bestämt sig för vilken produkt/tjänst som är rätt för honom/henne. De kanske letar efter recensioner och jämförelser eller resultat i närheten. De väger fortfarande sina alternativ.

Vad kännetecknar SERP för kommersiella syften?

Ord som recension, jämförelse, bäst och topp är vanliga i sökordet, i titlarna och i beskrivningarna på SERP. Det finns ofta lokala resultat. Konkurrens på AdWords är också en indikator, och det kan finnas SERP-funktioner som populära produkter och forskningsprodukt.

Gränsen mellan kommersiella sökningar och transaktionssökningar är hårfin. AccuRanker skiljer på dessa två kategorier genom att titta på det innehåll som Google visar. Tänk till exempel på nyckelordet kritor. Är kunden fortfarande i en forskningsfas? Eller är kunden redo att köpa något? SERP ger svaret:

transactional-serp-crayons.png

Du kommer att se att de flesta resultaten är länkar till produktsidor där du kan köpa kritor. Google anser att detta sökord har en transaktionell avsikt. Å andra sidan ger sökordet best crayons resultat som indikerar kommersiell avsikt. En tumregel är att om det finns många länkar direkt till sidor där du kan köpa en vara så är det transaktionellt. Om det finns många jämförelser och recensioner är det kommersiellt.

Exempel på kommersiella sökningar:

 • Bästa trådlösa högtalare
 • Recension av Sonos One
 • Mat nära mig
 • Advokater New York

Många lokala sökningar har ett kommersiellt syfte. Du kanske själv har varit i den här situationen förut, där du behöver en produkt/tjänst. Till exempel en snickare i närheten. Du vill anlita en snickare, men du måste först överväga dina alternativ.

Avsikt med navigering

Sökaren letar efter en specifik webbplats eller en specifik plats. Den sökande vet redan vart han/hon vill gå men kanske inte känner till den exakta webbadressen. Eller så är de för lata för att skriva ut den, eller så letar de efter vägbeskrivningar om det är en fysisk plats.

Det är viktigt att veta att ranking för navigeringssökningar ger en låg CTR om inte din webbplats är målet för navigeringssökningen. Därför bör du i allmänhet inte lägga energi på att försöka ranka för navigationssökningar.

Vad kännetecknar en SERP med navigationsintention?

För SERP med navigationsintention ser du ofta sitelinks, antingen flera eller enstaka. En annan vanlig funktion är kunskapspaneler. Men tänk på att dessa också ofta förekommer i informationssökningar! Lokala resultat är också relativt vanliga.

Dessutom ser du ofta Facebook, LinkedIn och/eller Twitter i de tio översta resultaten eftersom många företag har ett konto/en sida här som visas. Navigeringssökningar har vanligtvis (men inte alltid) låg konkurrens på AdWords. Navigationsintention blandas inte ofta med andra men kan göra det. SERP för sökordet Adidas har till exempel drag av både navigations-, informations- och transaktionsintention.

adidas-serp.png

Exempel på navigeringssökningar:

 • AccuRanker
 • AccuRanker organisk webbplatsutforskare
 • Gmail-inloggning
 • Tivoli Köpenhamn

Informationssyfte

Den som söker letar efter information. Detta är en bred kategori av sökningar och av denna anledning också den vanligaste sökintentionen. Det kan vara ett nyckelord som väder eller SEO. Det kan vara en fråga som vad är sökintention, vilket, som du säkert vet vid det här laget, inte är något som har ett kort och enkelt svar. Eller så kan det vara en enkel fråga som hur gammal är Joe Biden där Google visar svaret direkt på SERP i ett kunskapskort.

Vad kännetecknar en SERP med informativt syfte?

SERP med informativt syfte har ofta kunskapspaneler eller kunskapskort. Relaterade frågor är ofta nära toppen, och du kommer också ofta att se videor. För rena informationssökningar kan sökordet eller titlarna och beskrivningarna innehålla fraser som hur, vad, var, vem, handledning, exempel, guide, nyheter etc.

I många fall kommer Wikipedia att vara en av de högst rankade, det kan finnas recept, direkta svar eller nyheter på SERP. Informationsintention blandas också ofta med andra intentioner. Det finns till exempel en hårfin gräns mellan att leta efter information för att undersöka en produkt (kommersiellt) eller att leta efter mer allmän information.

what-is-seo-serp.png

Exempel på informationssökningar:

 • Tour de France 2022 rutt
 • Hur man knyter en slips
 • Vad är sökintention
 • Väder

Flera syften

Det är långt ifrån ovanligt att en sökning kan ha flera syften. Ta till exempel sökningen Tesla Model X. Nedan kan du se en SERP som motsvarar en sökning gjord från Desktop i London, Storbritannien. (Prova själv med AccuRankers kostnadsfria SERP-checker).

tesla-model-x-serp.png

Till höger på SERP ser du en kunskapspanel, vi har en sektion där folk också frågar, och rank 2 är Wikipedia. Allt tyder på att detta är en informationssökning. Men om du scrollar längre ner kommer du också att se recensioner och priser som indikerar kommersiell avsikt. Man kan till och med hävda att detta också kan ha navigationsavsikt, vilket ofta är förknippat med webbplatslänkar eftersom många människor skulle vilja besöka Model X-sidan på tesla.com.

Kan sökintention förändras över tid?

Det är viktigt att förstå att sökintention inte är statisk. Kom ihåg att när vi talar om sökintention hänvisar vi alltid till den intention som Google tillgodoser. Det finns flera anledningar till att avsikten kan förändras över tid. Några av dem kan vara:

 1. Den "underliggande" avsikten bakom ett sökord kan förändras över tid. Avsikten kan vara säsongsbetonad eller knuten till specifika händelser. Till exempel kan Ed Sheeran konsert Köpenhamn vara transaktionell innan konserten hålls (för att köpa biljetter) och informativ efteråt (för att leta efter recensioner eller inspelningar). Sökningar relaterade till Ukraina kan till exempel också ha ändrat avsikt sedan kriget startade. Här uppdaterar Google resultaten på grund av externa faktorer.
 2. Google börjar visa olika innehåll på grund av en algoritmuppdatering som syftar till att ge en bättre användarupplevelse.
 3. Google är osäker på avsikten och ändrar innehållet baserat på användarnas beteende.

AccuRankers maskininlärningsmodell letar efter förändringar i SERP, och om SERP förändras tillräckligt mycket kan sökintentionen också förändras. En förändring i sökintentionen kan vara en bra ledtråd till att börja skapa nytt eller uppdaterat innehåll för ett specifikt sökord.

Bo Ekkelund

Artikel av:

Bo Ekkelund

Chief Marketing Officer på AccuRanker

Som Chief Marketing Officer på AccuRanker ansvarar Bo för alla aspekter av AccuRankers marknadsföring - inklusive att skissera och implementera företagets globala marknadsföringsstrategi och varumärkesprofilering. Bo har mer än 20 års erfarenhet av marknadsföring av programvara och har både förstahands- och strategisk erfarenhet av alla viktiga marknadsföringstaktiker och tekniker.

Rekommenderade artiklar

Hur utvecklare bidrar till SEO-granskningar: Avslöjar hemligheterna bakom digital framgång

Hur utvecklare bidrar till SEO-granskningar: Avslöjar hemligheterna bakom digital framgång

Stärka framtidens marknadsförare: En guide för att utmärka sig inom digital marknadsföring och reklam

Stärka framtidens marknadsförare: En guide för att utmärka sig inom digital marknadsföring och reklam

35 Exempel på frågor till copywriters i samband med prestationsutvärdering

35 Exempel på frågor till copywriters i samband med prestationsutvärdering

Förbättra din synlighet
Förbättra din synlighet, förbättra din verksamhet

Förbättra din synlighet, förbättra din verksamhet

Utforska världens snabbaste och mest exakta rank tracker för djupgående SEO-insikter. Boka ett möte för att ta reda på vilka tillväxttaktiker som gör att du sticker ut i det digitala landskapet.
Boka ett möte
Nära