Marknadsföringslexikon

Termer och definitioner inom SEO och digital marknadsföring som du behöver känna till.

Vad är AJAX? - Accuranker

AJAX står för Asynchronous JavaScript and XML. Detta är en uppsättning tekniker för webbutveckling som gör det möjligt att skicka och ta…

Vad är en absolut länk? - Accuranker

En länk kan vara absolut eller relativ. En absolut länk visar hela URL:en för den sida som länkas, medan en relativ länk bara visar delen…

Vad är Async? - Accuranker

Async är en förkortning av "asynchronous", vilket betyder "samtidigt". Inom webbutveckling innebär det att när en sida laddas behöver…

Vad är auktoritet - Accuranker

Med auktoritet avses den signal som sökmotorer använder för att bedöma webbsidor och webbplatser i rankningssyfte.

Vad är en ankartext - Accuranker

Ankartext är texten i en hyperlänk. Ankartexten bör vara relevant för den sida du länkar till och inte bara spridas ut över all tillgänglig…

Vad är Above the fold? - Accuranker

Above the fold avser det innehåll på webbsidan som användaren ser först på sin skärm innan de scrollar nedåt.

Vad är en Alt-tagg - Accuranker

Alt-taggen, även känd som "alt attribute" och "alt description", är ett HTML-attribut som används på bilder som ett textalternativ för…

Vad är AMP? - Accuranker

AMP står för Accelerated Mobile Pages. AMP är en avskalad HTML-form med öppen källkod som gör att sidor kan laddas mycket snabbt på mobila…

Vad är en algoritm? - Ackuranker

Algoritmen är ett komplext datorprogram som används av sökmotorer för att extrahera data och leverera resultat för en fråga. Sökmotorer…

Vad är avancerade sökoperatorer? - Accuranker

Advanced search operators är specialtecken som du kan skriva in i sökfältet för att begränsa dina sökresultat till dem som endast innehåller…
Förbättra din synlighet
Förbättra din synlighet, förbättra din verksamhet

Förbättra din synlighet, förbättra din verksamhet

Utforska världens snabbaste och mest exakta rank tracker för djupgående SEO-insikter. Boka ett möte för att ta reda på vilka tillväxttaktiker som gör att du sticker ut i det digitala landskapet.
Boka ett möte
Nära