Marknadsföringslexikon

Termer och definitioner inom SEO och digital marknadsföring som du behöver känna till.

Vad är CRM? - Accuranker

CRM står för Customer Relationship Management. En CRM-ansvarigs roll är att analysera data om hur kunder interagerar med ett företag för att…

Vad är en CTA eller Call-To-Action? - Accuranker

En call-to-action (CTA) är en viktig komponent i digital marknadsföring. CTA är utformade för att uppmuntra användare att vidta en specifik…

Vad är koffein? - Accuranker

Caffeine är namnet på Googles webbindexeringssystem. Med lanseringen av Caffeine 2010 byggde Google om sökmotorn helt och hållet för att…

Vad är rendering på klientsidan och serversidan? - Accuranker

Rendering på klientsidan och serversidan avser den plats där koden körs för att rendera en webbsida. Vid rendering på serversidan körs…

Vad är konverteringskursoptimering (CRO) - Accuranker

CRO är en process för att förbättra kvaliteten eller kvantiteten av konverteringar på en webbplats. Populära CRO-taktiker inkluderar A/B…

Vad är Critical Rendering Path? - Accuranker

Den kritiska renderingsvägen är den sekvens av steg som en webbläsare följer för att konvertera HTML, CSS och JavaScript till en synlig…

Vad är Conversion Path? - Accuranker

En konverteringsväg är den sekvens av steg som en webbplatsbesökare tar från det att de besöker webbplatsen för första gången tills de köper…

Vad är ccTLD? - Accuranker

ccTLD står för "country code top level domain". Till exempel är .fr den nationella toppdomänen för Frankrike och .it är den nationella…

Vad är CTR? - Accuranker

CTR står för Click-Through Rate. Inom sökmotormarknadsföring avser detta förhållandet mellan de personer som såg en länk på sökmotorns…

Vad är CMS? - Accuranker

CMS står för Content Management System. Detta är den programvara som används för att bygga och visa innehållet på en webbplats. Ett exempel…

Vad är CPL? - Accuranker

CPL står för kostnad per lead. Det är den marknadsföringsinsats som i genomsnitt krävs för att skapa en lead.

Vad är CRO? - Accuranker

CRO står för Conversion Rate Optimisation. CRO innebär att man förstår vilka åtgärder besökarna vidtar på en webbplats och vad som hindrar…

Vad är Closed-Loop Marketing? - Accuranker

Closed-loop marketing (CLM) är användningen av analysdata för att spåra marknadsföringsinsatser hela vägen från den första kontaktpunkten…

Vad är CAC? - Accuranker

CAC står för Customer Acquisition Cost. Det är kostnaden för att övertyga en potentiell kund att köpa en produkt eller tjänst. CAC beräknas…

Vad är CSS? - Accuranker

CSS står för Cascading Style Sheets. Dessa filer används för att skapa layouten på webbsidor och definierar layout, färger och teckensnitt.

Vad är Canonical URL? - Accuranker

Om du har duplicerat innehåll på olika sidor på din webbplats vet sökmotorerna inte vilken de ska indexera. Den korrekta URL som du vill ska…

Vad är citeringar? - Accuranker

En citering är ett omnämnande av ditt varumärke online. Detta kan innehålla en länk till din webbplats eller inte.

Vad är Cloaking? - Accuranker

Cloaking innebär att innehåll som presenteras för sökmotorer skiljer sig från det som presenteras för användare. För många år sedan kunde…

Vad är Crawler-direktiv? - Accuranker

Direktiven för sökrobotar talar om för sökmotorerna hur de ska bete sig när de genomsöker och indexerar din webbplats. Exempel på direktiv…

Vad är cachning? - Accuranker

Cachning innebär att en version av en webbsida sparas. Cachning används inom webbutveckling för att få sidor att laddas snabbare. När en…