Marknadsföringslexikon

Termer och definitioner inom SEO och digital marknadsföring som du behöver känna till.

Vad är Local Pack? - Accuranker

Local Pack är den funktion på Googles resultatsida som innehåller en karta och en lista med tre lokala företag.

Vad är latent semantisk indexering (LSI) - Accuranker

Latent semantisk indexering (LSI) är en metod för att hämta information som hjälper sökmotorer att känna igen ord och dokument i rätt…

Vad är ett nyckelord med lång svans - Accuranker

Long tail-sökord är specifika fraser som är längre än vanligt och visar högre köpintention.

Vad är livstidsvärde (LTV)? - Accuranker

Livstidsvärde avser en kunds "värde" - det är en uppskattning av den genomsnittliga intäkt som en kund kommer att generera under sin tid som…

Vad är Local Business Schema? - Accuranker

Schemamärkning är en vokabulär med taggar som kan läggas till i HTML för att förbättra sökmotorernas sätt att läsa och förstå webbsidor. När…

Vad är Link Baiting? - Accuranker

Link baiting innebär att man skapar innehåll i syfte att få andra webbplatser att länka till det. Ett exempel på länkbete kan vara en…

Vad är loggfilsanalys? - Accuranker

Varje gång en webbserver tar emot en begäran om innehåll, antingen från en användare eller från en robot som Googlebot, registreras detta i…

Vad är länkbyggande - Accuranker

Länkbyggande är en process där man får en länk från andra webbplatser för att öka sin organiska synlighet och ranking.

Vad är Lazy Loading? - Accuranker

Lazy loading är en webbutvecklingsteknik som skjuter upp laddningen av icke-kritiska resurser till den tidpunkt då de behövs. Detta gör att…

Vad är LSI? - Accuranker

LSI står för Latent Semantic Indexing. Det är ett begrepp som används av sökmotorer för att hitta dolda (latenta) relationer mellan ord…
Förbättra din synlighet
Förbättra din synlighet, förbättra din verksamhet

Förbättra din synlighet, förbättra din verksamhet

Utforska världens snabbaste och mest exakta rank tracker för djupgående SEO-insikter. Boka ett möte för att ta reda på vilka tillväxttaktiker som gör att du sticker ut i det digitala landskapet.
Boka ett möte
Nära